Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5 Şubat 2018 - 3s yorum
ROMAN: PANORAMA YAZAR: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU TÜRÜ: Siyasi-Sosyal roman ÖNEMİ: Yakup Kadri’nin 1930’lar ile 1950’ler arasını anlatması ve dönemin siyasal-sosyal yapısı hakkında yorumlar yapması açısından önemli bir romandır. KONUSU: Cumhuriyetin ilanından Demokrat Parti’nin iktidara gelişine (1950) kadarki dönem Türk toplumunun siyasal ve sosyal yaşamı...
4 Şubat 2018 - 2s yorum
ROMAN. YABAN YAZAR : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU TÜRÜ: Millî Mücadele romanı ÖNEMİ : Edebiyatımızın ilk tezli romanıdır. KONUSU: Birinci Dünya Savaşı’ında bir kolunu kaybeden Ahmet Celal’in, kendi emir erinin köyüne gelerek Yunan ordusunun köyü işgal etmesine kadar geçen sürede köylülerle yaşadığı olaylar anlatılır. ŞAHIS KADROSU: Ahmet...
1 Şubat 2018 - 0 yorum
ROMAN: KİRALIK KONAK YAZAR: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU TÜRÜ: Sosyal roman ÖNEMİ: Türk romanındaki kuşak çatışmasının sembol romanıdır. KONUSU: Baba, çocuklar, damat ve torunlar arasında geçen üç kuşağın çatışmasının anlatıldığı romandır. ŞAHIS KADROSU: Naim Efendi: ikinci Abdülhamit döneminde nazırlık yapmış, sonra da emekli olmuş; gelenek ve göreneklere...
31 Ocak 2018 - 0 yorum
ROMAN : HÜKÜM GECESİ YAZAR: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU TÜRÜ: Siyaset romanı ÖNEMİ: Bir dönemin yaşanmış siyasi olaylarına ışık tutması açısından önemli bir romandır. KONUSU: 1910 ile 1913 yılları Ahmet Kerim adlı gazetecinin şahsında ve Sa- miye ile yaşadığı aşk kurgusuyla beraber anlatılan romandır. ŞAHIS KADROSU: Ahmet...
30 Ocak 2018 - 0 yorum
Hep O Şarkı Roman Özeti - Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hep O Şarkı romanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınmış olan önemli bir eserdir. Sosyal ve siyasal konuların ele alındığı Hep O Şarkı, Abdülaziz Dönemi’nin varlıklı ailelerin konak yaşamına ışık tutması açısından önemli...
29 Ocak 2018 - 0 yorum
Nur Baba Roman Özeti Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun önemli eserlerinden biridir. Çağdaş Türk edebiyatının en sağlam isimlerinden Yakup Kadri'nin, Bektaşilik ve aşk ekseninde dönen romanı. Evli bir kadınla bir Bektaşi babasının arasındaki aşk durumu anlatılırken, detaylı bir şekilde Bektaşilerin ikrar törenleri de...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Bir Sürgün Roman Özeti Bir Sürgün romanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınmış olan ve sosyal - siyasal konuları işleyen bir eserdir. Yakup Kadri’nin bir aydının şahsında Paris’teki Türklerle ilgili bilgiler vermesi açısından önemli bir romandır. ROMAN: BİR SÜRGÜN YAZAR: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU TÜRÜ: Siyasal-Sosyal...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Ankara Roman Özeti - Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara, Yakup Kadri tarafından kaleme alınan ve milli mücadele yıllarını anlatan önemli eserlerden biridir. Özellikle inkılap yıllarındaki olumsuzlukları iyi bir dille aktaran roman günümüzde de ilgiyle okunan eserler arasındadır. Siz de Ankara roman özetini...
Scroll Up