Tüm Kitap Özetleri

Eser Özetleri  Sitemize eklenecek olan eser özetlerinden bir kısmını aşağıdaki yazıda sizlerle paylaşıyoruz. Tüm bu eser özetleri peyderpey eserozetleri.com sitesine eklenecektir Tüm eser özetleri tarafımızca yazılmaktadır ve kopyalanması yasaklanmıştır.  Sitemize Eklenecek Olan Eser Özetleri aşağıdaki listeden takip ediniz.

BÖLÜM TANZİMAT EDEBİYATI

ŞİNASİ

Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi Eser Özeti

Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye Eser Özeti

Tercüme-i Manzume Eser Özeti

Şair Evlenmesi Eser Özeti


ZİYA PAŞA

Zafername Eser Özeti

Harâbât Eser Özeti

Rüyâ Eser Özeti

Veraset Mektupları: (Verâset-i Saltanat-ı Seniyye) Eser Özeti

Defter-i Amâl Eser Özeti

Arz-ı Hal Eser Özeti

Şiir ve inşa Eser Özeti


NAMIK KEMAL

Hürriyet Kasidesi Eser Özeti

Gülnihal Eser Özeti

Celaleddin Harzemşah Eser Özeti

Kara Bela Eser Özeti

Akif Bey Eser Özeti

Zavallı Çocuk Eser Özeti

İrfan Paşa Mektubu Eser Özeti

Tahrib-i Harabât   Eser Özeti

Tâkib Eser Özeti

Mukaddime-i Celal Eser Özeti

Bahar-i Dâniş Mukaddimesi Eser Özeti

Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şâmildir Eser Özeti

Renan Müdafaanâmesi Eser Özeti

Cezmi Eser Özeti

İntibah Eser Özeti

Vatan Yahut Silistre Eser Özeti


AHMET MİTHAT EFENDİ

Çengi Eser Özeti

Dürdane Hanım

Esrar-ı Cinayet Eser Özeti

Felatun Bey le Rakım Efendi Eser Özeti

Hasan Mellah Eser Özeti

Henüz On Yedi Yaşında Eser Özeti

Hüseyin Fellah Eser Özeti

Jöntürk Eser Özeti

Müşahedat Eser Özeti


RECAİZADE MAHMUT EKREM

Zemzeme Eser Özeti

Nijad Ekrem Eser Özeti

Afife Anjelik Eser Özeti

Atala Eser Özeti

Vuslat Eser Özeti

Muhsin Bey Eser Özeti

Şemsa Eser Özeti

Çok Bilen Çok Yanılır Eser Özeti

Talim-i Edebiyat Eser Özeti

Araba Sevdası Eser Özeti


ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Belde Eser Özeti

Sahra Eser Özeti

Makber Eser Özeti

Ölü Eser Özeti

Bunlar Odur Eser Özeti

Hacle Eser Özeti

Bir Sefile’nin Hasbıhali Eser Özeti

Bâlâdan Bir Ses Eser Özeti

Validem Eser Özeti

Sabr ü Sebat Eser Özeti

Cünun-ı Aşk Eser Özeti

Macera-yı Aşk Eser Özeti

Duhter-i Hindu Eser Özeti

Finten Eser Özeti

Nesteren Eser Özeti

Tarık Eser Özeti

Eşber Eser Özeti

İçli Kız Eser Özeti


SAMİPAŞAZADE SEZAİ

Şîr Eser Özeti

Küçük Şeyler Eser Özeti

Rûmûzü’l-Edeb Eser Özeti

İclal Eser Özeti

Sergüzeşt Eser Özeti


MİZANCI MURAT

Turfanda mı yoksa turfa mı? eser özeti


NABİZADE NAZIM

Karabibik Eser Özeti

Zehra Eser Özeti


SERVET’İ-FÜNUN EDEBİYATI – FECR’İ-ATİ EDEBİYATI

TEVFİK FİKRET

Rubâb-i Şikeste Eser Özeti

Haluk’un Defteri Eser Özeti

Hasta Çocuk Eser Özeti

Şermin Eser Özeti


CENAP ŞEHABETTİN

Tamat Eser Özeti

Hac Yolunda Eser Özeti

Afak-ı Irak Eser Özeti

Suriye Mektupları Eser Özeti

Avrupa Mektupları Eser Özeti

Nesr-i Harb Eser Özeti

Nesr-i Sulh Eser Özeti

Tiryaki Sözleri Eser Özeti

Körebe Eser Özeti

Yalan Eser Özeti

Küçük Beyler Eser Özeti

Elhan-ı Şita Eser Özeti

Evrak-ı Eyyam Eser Özeti


HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

Bir Muhtıranın Son Yaprakları Eser Özeti

Bir izdivacın Tarih-i Muaşakası Eser Özeti

Deli Eser Özeti

Bir Yazın Tarihi Eser Özeti

Aşk-ı Memnu Eser Özeti

Bir Ölünün Defteri

Ferdi ve Şürekâsı

Kırık Hayatlar Eser Özeti

Mai ve Siyah Eser Özeti

Nemide Eser Özeti

Nesl-i Ahir Eser Özeti

Sefile Eser Özeti


MEHMET RAUF

Pençe Özeti

Cidal Özeti

Sansar Özeti

Ceriha Özeti

Böğürtlen Özeti

Eylül Özeti

Garam-ı Şebab Özeti

Ferda-yı Garam Özeti

Genç Kız Kalbi Özeti

Kan Damlası Özeti

Karanfil ve Yasemin


HÜSEYİN CAHİT YALÇIN

Hayat-ı Muhayyel

Hayat-ı Hakikiye Sahneleri Özeti

Hayal içinde Özeti

Nadide Özeti


AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

Çağlayanlar Özeti

Haristan ve Gülistan Özeti

Gönül Hanım Özeti


HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Gulyabani Özeti

İffet Özeti

Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç Özeti

Mürebbiye Özeti

Mutallaka Özeti

Şıpsevdi Özeti

Şık Özeti


AHMET HAŞİM

Göl Saatleri

Frankfurt Seyâhatnamesi

Gurabahane-i Laklakan

Piyale


MİLLÎ EDEBİYAT

ZİYA GÖKALP

Türkçülüğün Esasları Özeti

Kızıl Elma Özeti

Yeni Hayat Özeti

Altın Işık Özeti

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak Özeti


ÖMER SEYFETTİN

Efruz Bey Özeti

Kaşağı Özeti

Yalnız Efe  Özeti

Pembe İncili Kaftan Özeti


EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN

Küçük Paşa Özeti


MEHMET AKİF ERSOY

Safahat Özeti


YAHYA KEMAL BEYATLI

Eski Şirin Rüzgârıyla Özeti

Aziz İstanbul Özeti

Kendi Gök Kubbemiz Özeti

Eğil Dağlar Özeti


REŞAT NURİ GÜNTEKİN

Acımak Özeti

Akşam Güneşi Özeti

Ateş Gecesi Özeti

Bir Kadın Düşmanı Özeti

Balıkesir Muhasebecisi Özeti

Damga Özeti

Çalıkuşu Özeti

Değirmen Özeti

Dudaktan Kalbe Özeti

Eski Hastalık Özeti

Gizli El Özeti

Kan Davası Özeti

Miskinler Tekkesi

Kızılcık Dalları Özeti

Yaprak Dökümü Özeti

Yeşil Gece Özeti


HALİDE EDİP ADIVAR

Akile Hanım Sokağı

Ateşten Gömlek Özeti

Döner Ayna Özeti

Handan Özeti

Kalp Ağrısı Özeti

Seviyye Talip Özeti

Sinekli Bakkal Özeti

Türk’ün Ateşle İmtihanı Özeti

Vurun Kahpeye Özeti

Yeni Turan Özeti


YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Ankara Özeti

Bir Sürgün Özeti

Hep O Şarkı Özeti

Hüküm Gecesi Özeti

Kiralık Konak Özeti

Nur Baba Özeti

Yaban Özeti

Panorama Özeti

REFİK HALİT KARAY      

Yezidin Kızı Özeti

Yer Altında Dünya Var Özeti

İstanbul’un Bir Yüzü Özeti

Bugünün Saraylısı Özeti

Memleket Hikayeleri Özeti

Sürgün Özeti


CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Acı Tütün Özeti – NECATİ CUMALI

Adı Aylin Özeti – Ayşe Kulin

Aganta Burina Burinata Özeti – Cevat Şakir Kabaağaçlı

Ağır Roman Özeti – Metin Kaçan

Ağrı Dağı Efsanesi Özeti – Yaşar Kemal

Ağustos Başağı Özeti – Sevinç Çokum

Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Özeti – Abdülhak Şinasi Hisar

Amat Özeti – İhsan Oktay Anar

Anayurt Oteli Özeti – Yusuf Atılgan

Araf Özeti – Elif Şafak

Asılacak Kadın Özeti – Pınar Kür

Âşıklar Yolunun Yolcuları Özeti – Halit Fahri Ozansoy

Aşk Özeti – Elif Şafak

Ay Tutulduğu Gece Özeti – Kemal Bilbaşar

Ayaşlı ile Kiracıları Özeti – Memduh Şevket Esendal

Aydaki Kadın Özeti – Ahmet Hamdi Tanpınar

Aylaklar Özeti – Melih Cevdet Anday

Aylak Adam Özeti – Yusuf Atılgan

Aynadaki Yalan Özeti – Necip Fazıl Kısakürek

Bağrı Yanık Ömer Özeti – Mahmut Yesari

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları Özeti – Vüsat Orhan Bener

Benim Adım Kırmızı Özeti – Orhan Pamuk

Bereketli Topraklar Üzerinde Özeti – Orhan Kemal

Beyaz Gemi Özeti – Cengiz Aytmatov

Beyaz Kale Özeti – Orhan Pamuk

Beyoğlu Rapsodisi Özeti – Ahmet Ümit

Bıyık Söylencesi – Tahsin Yücel

Bin Hüzünlü Haz Özeti – Hasan Ali Toptaş

Binnaz Özeti – Yusuf Ziya Ortaç

Bir Adam Yaratmak Özeti – Necip Fazıl Kısakürek

Bir Akşamdı Özeti – Peyami Safa

Bir Bilim Adamının Romanı Özeti – Oğuz Atay

Bir Cinayet Romanı Özeti – Pınar Kür

Bir Düğün Gecesi Özeti – Adalet Ağaoğlu

Bir Gün Tek Başına Özeti – Vedat Türkali

Bir Şoförün Gizli Defteri Özeti – Aka Gündüz

Bir Tereddüdün Romanı Özeti – Peyami Safa

Bit Palas Özeti – Elif Şafak

Biz İnsanlar Özeti – Peyami Safa

Bizim Köy Özeti – Mahmut Makal

Binboğalar Efsanesi Özeti – Yaşar Kemal

Bozkırdaki Çekirdek Özeti – Kemal Tahir

Bozkurtlar Diriliyor Özeti – Hüseyin Nihal Atsız

Bozkurtların Ölümü Özeti – Hüseyin Nihal Atsız

Bu Böyledir Özeti – Mustafa Kutlu

Buzdan Kılıçlar Özeti – Latife Tekin

Buzul Çağının Virüsü Özeti – Vüsat Orhan Bener

Can Şenliği Özeti -Abbas Sayar 

Canlı Maymun Lokantası Özeti – Güngör Dilmen

Cemile Özeti – Orhan Kemal

Cemo Özeti – Kemal Bilbaşar

Cevdet Bey Ve Oğulları Özeti – Orhan Pamuk

Çakırcalı Efe – Yaşar Kemal

Çamlıca’daki Eniştemiz Özeti – Abdülhak Şinasi Hisar

Çıkrıklar Durunca Özeti – Sadri Ertem

Çulluk Özeti – Mahmut Yesari

Dalkavuklar Gecesi Özeti – Hüseyin Nihal Atsız

Deli Kurt Özeti – Hüseyin Nihal Atsız

Deli Zamanlar Özeti – Sevinç Çokum

Demirciler Çarşısı Cinayeti Özeti – Yaşar Kemal

Deniz Küstü Özeti- Yaşar Kemal

Devlet Ana Özeti – Kemal Tahir

Devlet Kuşu Özeti – Orhan Kemal

Dikmen Yıldızı Özeti – Aka Gündüz

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Özeti – Peyami Safa

Doludizgin Özeti – Samim Kocagöz

Domaniç Dağlarının Yolcusu Özeti – Şükufe Nihal Başar

Dönemeçte Özeti – Tarık Buğra

Dört Köşeli Üçgen Özeti – Salah Birsel

Drinada Son Gün Özeti – Faik Baysal

Efrasiyabın Hikayeleri Özeti – İhsan Oktay Anar

Elveda Gülsarı Özeti – Cengiz Aytmatov

Esir Şehrin İnsanları Özeti – Kemal Tahir

Esir Şehrin Mahpusu Özeti – Kemal Tahir

Eskici ve Oğulları Özeti – Orhan Kemal

Eşekli Kütüphaneci Özeti – Fakir Baykurt

Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı Özeti – Ferit Edgü

Fahim Bey ve Biz Özeti – Abdülhak Şinasi Hisar

Fatih Harbiye Özeti – Peyami Safa

Fatmagül’ün Suçu Ne Özeti – Vedat Türkali

Fehmi K’nin Acayip Serüvenleri Özeti – Hilmi Yavuz

Fındık Sekiz Özeti – Metin Kaçan

Fikrimin ince Gülü Özeti – Adalet Ağaoğlu

Firavun İmanı Özeti – Tarık Buğra

Garipler Sokağı Özeti – Oktay Akbal

Gazoz Ağacı Özeti – Sabahattin Kudret Aksal

Gece Özeti – Bilge Karasu

Gençliğim Eyvah Özeti – Tarık Buğra

Göç Özeti – Yusuf Ziya Ortaç

Gölgesizler Özeti – Hasan Ali Toptaş

Gurbet Kuşları Özeti – Orhan Kemal

Gül Yetiştiren Adam Özeti – Rasim Özdenören

Gülün Babası Kim Özeti – Halide Nusret Zorlutuna

Gümüşlük Akademisi Özeti – Latife Tekin

Gün Olur Asra Bedel Özeti – Cengiz Aytmatov

Hakkari’de Bir Mevsim Özeti – Ferit Edgü

Hanımın Çiflliği Özeti – Orhan Kemal

Her Gece Bodrum Özeti – Selim İleri

Huzur Özeti – Ahmet Hamdi Tanpınar

Irazcanın Dirliği Özeti – Fakir Baykurt

İbişin Rüyası Özeti – Tarık Buğra

İbrahim Efendi Konağı Özeti – Samiha Ayverdi

İçimizdeki Şeytan Özeti – Sabahattin Ali

İnce Memed Özeti – Yaşar Kemal

İskender Özeti – Elif Şafak

Kafa Kağıdı Özeti – Necip Fazıl Kısakürek

Kahvede Şenlik Var Özeti – Sabahattin Kudret Aksal

Kalpaklılar Özeti – Samim Kocagöz

Kanlıderenin Kurtları Özeti – Dursun Akçam

Kaplumbağalar Özeti – Fakir Baykurt

Kara Ahmet Destanı Özeti – Fakir Baykurt

Kara Kitap Özeti – Orhan Pamuk

Karadenizin Kıyıcığında Özeti – Rıfat Ilgaz

Karanlığa Direnen Yıldız Özeti – Sevinç Çokum

Kar Özeti – Orhan Pamuk

Kayıp Aranıyor Özeti – Sait Faik Abasıyanık

Kayıp Hayaller Kitabı Özeti – Hasan Ali Toptaş

Keklik Özeti – Fakir Baykurt

Keşanlı Ali Destanı Özeti – Haldun Taner

Kimse Özeti – Ferit Edgü

Kitab’ül Hiyel Özeti – İhsan Oktay Anar

Koca Ren Özeti – Fakir Baykurt

Korkuyu Beklerken Özeti – Oğuz Atay

Korsan Çıkmazı Özeti – Nezihe Meriç

Körduman Özeti – Kemal Tahir

Köyün Kamburu Özeti – Kemal Tahir

Kumral Ada Mavi Tuna Özeti – Buket Uzuner

Kurbağacık Özeti – Aka Gündüz

Kurt Kanunu Özeti – Kemal Tahir

Kurtlar Sofrası Özeti – Attila ilhan

Kutsal İsyan Özeti – Hasan İzzettin Dinamo

Kuyucaklı Yusuf Özeti – Sabahattin Ali

Küçük Ağa Özeti – Tarık Buğra

Küçük Paşa Özeti – Ebubekir Hazım Tepeyran

Küçük Dünya Özeti – Emine Işınsu

Küller Özeti – Halide Nusret Zorlutuna

Kürk Mantolu Madonna Özeti – Sabahattin Ali

Mahrem Özeti – Elif Şafak

Mahşer Özeti – Peyami Safa

Mahur Beste Özeti – Ahmet Hamdi Tanpınar

Masumiyet Müzesi Özeti – Orhan Pamuk

Matmazel Noraliyanın Koltuğu Özeti – Peyami Safa

Medarı Maişet Motoru (Birtakım İnsanlar) Özeti – Sait Faik Abasıyanık

Mesihpaşa İmamı Özeti – Samiha Ayverdi

Midas’ın Kulakları Özeti – Güngör Dilmen Kalyoncu

Murtaza Özeti – Orhan Kemal

Onbinlerin Dönüşü Özeti – Samim Kocagöz

Onuncu Köy Özeti – Fakir Baykurt

Orta Direk Özeti – Yaşar Kemal

Osmancık Özeti – Tarık Buğra

Oyunlarla Yaşayanlar Özeti – Oğuz Atay

Öksüz Musa Özeti – Hasan İzzettin Dinamo

Ölmeye Yatmak Özeti – Adalet Ağaoğlu

Ötelerin Çocukları Özeti – Halikamas Balıkçısı

Pastırma Yazı Özeti – Selim ileri

Peygamberin Son Beş Günü Özeti – Tahsin Yücel

Pinhan Özeti – Elif Şafak

Piraye Özeti – Canan Tan

Politikada Bir Sarı Çizmeli Özeti – Recep Bilginer

Puslu Kıtalar Atlası Özeti – İhsan Oktay Anar

Renksiz Istırap Özeti – Şükufe Nihal Başar

Reis Bey Özeti – Necip Fazıl Kısakürek

Romantika Özeti – Turgut Özakman

Ruh Adam Özeti – Hüseyin Nihal Atsız

Ruh Üşümesi Özeti – Adalet Ağaoğlu

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özeti – Ahmet Hamdi Tanpınar

Saçkıran Özeti – Aziz Nesin

Sahnenin Dışındakiler Özeti – Ahmet Hamdi Tanpınar

Sarı Naciye Özeti – Recep Bilginer

Sarı Traktör Özeti – Talip Apaydın

Sarı Yazma Özeti – Rıfat Ilgaz

Savaş Ritimleri Özeti – Cahit Zarifoğlu

Savaş ve Açlar Özeti – Hasan İzzettin Dinamo

Sessiz Ev Özeti – Orhan Pamuk

Sevdalinka Özeti – Ayşe Kulin

Sevgili Arsız Ölüm Özeti – Latife Tekin

Sınıf Arkadaşları Özeti – Cevdet Kudret Solok

Sırça Köşk – Sabahattin Ali

Sis ve Gece Özeti – Ahmet Ümit

Siyah Süt Özeti – Elif Şafak

Siyah Kehribar Özeti – Tarık Buğra

Sokakta Özeti – Bahaddin Özkişi

Sözde Kızlar Özeti – Peyami Safa

Suçumuz İnsan Olmak Özeti – Oktay Akbal

Sulara Giden Köprü Özeti – Halit Fahri Ozansoy

Sultan Hamid Düşerken Özeti – Nahit Sırrı Örik

Suskunlar Özeti – İhsan Oktay Anar

Şehrin Aynaları Özeti – Elif Şafak

Şimşek Özeti – Peyami Safa

Şu Çılgın Türkler Özeti – Turgut Özakman

Tante Rosa Özeti – Sevgi Soysal

Teneke Özeti – Yaşar Kemal

Tehlikeli Oyunlar Özeti – Oğuz Atay

Tırpan Özeti – Fakir Baykurt

Tipi Dindi – Mahmut Yesari

Toprak Ana Özeti – Cengiz Aytmatov

Toz Duman – Talip Apaydın 

Tutunamayanlar Özeti – Oğuz Atay 

Tütün Zamanı Özeti – Necati Cumalı

Tütün Yorgunu – Talip Apaydın

Unutma Bahçesi Roman Özeti – Latife Tekin

Üç Katlı Ev – Yusuf Ziya Ortaç

Üç Anadolu Efsanesi Alageyik Özeti – Yaşar Kemal

Üç Anadolu Efsanesi Karacaoğlan Özeti – Yaşar Kemal

Yağmurlar ve Topraklar Özeti – Necati Cumalı 

Yalnızız Özeti – Peyami Safa

Yalnızlar Özeti – Tarık Buğra

Yarım Ekmek Özeti – Fakir Baykurt

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Özeti – Aziz Nesin

Yer Demir Gök Bakır – Yaşar Kemal

Yeşilçam Dedikleri Türkiye Özeti – Vedat Türkali

Yorgun Savaşçı Özeti – Yaşar Kemal

Yılka Atı Özeti – Abbas Sayar

Yılanların Öcü Özeti – Fakir Baykurt

Yılanı Öldürseler – Yaşar Kemal

Yüksek Fırınlar Özeti – Fakir Baykurt

Yüreğim Seni Çok Sevdi – Canan Tan

Zenciler Birbirine Benzemez Özeti – Atilla İlhan

Zübük – Aziz Nesin

72. Koğuş Özeti – Orhan Kemal