Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Konu Anlatımı

  • 26 Nisan 2021
  • 259 kez görüntülendi.

Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Konu Anlatımı

Tanzimat  Fermanı, Türklerdeki Batılılaşmasının ilk nüvesi olarak bilinen Tanzimat Fermanı tarihi 3 Kasım 1839 yılıdır. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunmuştur, bu nedenle Gülhane Hatt-ı Hümayunu olarak da isimlendirilmektedir. Tanzimat Fermanı nedir sorusuna odaklandığımız bu makalede detaylı anlatımı bulabilirsiniz.

Osmanlı Devleti, içerisinde bulunduğu zor durumda kurtulabilmek adına farklı alanlarda yenileşme hareketleri başlatmış ve ilk defa Batı tam anlamıyla örnek alınmaya başlanmıştır. Tanzimat Fermanı özellikleri de önemlidir.

Pek çok alanda düzenlemeler getiren Tanzimat Fermanı’nın edebiyat kanadında da önemli yansımaları olmuş ve bu dönemden sonra Yeni Türk Edebiyatı olarak adlandırılan bir dönem içerisine girilmiştir. Peki edebiyatta Tanzimat Fermanı’nın bir yansıması olan Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı nedir?

Tanzimat Fermanı Özellikleri

Tanzimat Fermanı ile tarihte ilk olarak örneği görülen padişah kendi isteğiyle yine kendi yetkilerini kısıtlamıştır. Tanzimat fermanının maddeleri aslında halkın bir talebi değil daha çok yönetim kademesinin bir talebi olarak geliştirilmiştir.

  • Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması,
  • Açık mahkeme ve eşit şartlarda yargılanma,
  • Herkes gelirine göre vergi ödeyecek,
  • Herkes kanun önünde eşit olacak,
  • Özel mülkiyet hakkı verilecek,
  • İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak,
  • Rüşvet ve iltimas kalkacak şartları getirilmiştir.

Bu ıslahat çalışmaları sonucunda istenen sonuç alınamamıştır. Yabancı devletler azınlıklar için çıkarılan bu hakları yetersiz bulmuş ve 1856 yılında Osmanlı Devleti’ni ıslahat fermanını yayınlamak zorunda bırakmıştır.

Edebiyatta Tanzimat Fermanı ile Gelen Yenilik Hareketi

Tanzimat Fermanı’nın edebiyattaki yansıması Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı olarak bilinen edebi dönemdir. Bu dönemde Batı edebiyatından okumalar ve çeviriler yapılmış, özellikle Fransız edebiyatında kullanılan kavram ve teknik bilgiler alınmış ve bu sayede Türk edebiyatında Batılılaşma dönemi başlamıştır. Şinasi, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk temsilcisi olarak edebiyat tarihinde bulunmaktadır. Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmiştir fakat buna rağmen Tanzimat Dönemi Edebiyatının başlangıcının 1860 yılı olarak kabul edilmektedir. Çünkü Tanzimat’ın getirdiği yenilikleri aydın zümre ve halk kesimi tarafından ancak belli bir zaman içinde benimsenmiştir.

Her ne kadar fermandan önce de Türk edebiyatında yenilik hareketleri başlamış olsa da tam anlamıyla Batı’ya bakış, fermandan sonra olmuş ve aydınlar genellikle Fransa’da öğrenim görmüş ve Batı’nın edebiyatını yakından tanıma şansı elde etmiştir. Bu nedenle Sultan Abdülmecid Dönemi’nde oluşturulan Tanzimat Fermanı’nın, yeni bir edebiyatın başlaması noktasında oldukça fazla etkisi olduğunu ifade etmek olanaklıdır.

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:)?$/gm,"$1"))}return d}function litespeed_load_one(){litespeed_delay_i++;var t,d=document.querySelector('script[type="litespeed/javascript"][data-i="'+litespeed_delay_i+'"]');d?(console.log("[LiteSpeed] Load i="+d.getAttribute("data-i"),"-----",d),(t=document.createElement("script")).addEventListener("load",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),t.addEventListener("error",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded error! --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),d.getAttributeNames().forEach(function(e){"type"!=e&&t.setAttribute("data-src"==e?"src":e,d.getAttribute(e))}),t.type="text/javascript",!t.src&&d.textContent&&(t.src=litespeed_inline2src(d.textContent)),d.after(t),d.remove()):console.log("[LiteSpeed] All loaded!")}litespeed_ui_events.forEach(function(e){window.addEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_forced,{passive:!0})});