Tahsin Nahit, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  • 28 Ocak 2018
  • 3.613 kez görüntülendi.

Tahsin Nahit, İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Hukuk Mektebi’ne devam etti. I. Dünya Savaşı yıllarında İaşe Müfettişliğinde bulundu. İlk şiirleri Selanik’te çıkan Çocuk Bahçesi dergisinde “T. Nahide” adıyla yayımlandı.

Edebî kişiliği

Edebiyat çevrelerinde hassas ve dürüst biri olarak nitelendirilen sanatçı, Aşiyan’da yayımlanan “Ben, Rûh-ı Mağdur, Şiirlerim için, Serab-ı Müstakbel, Yaz Gecesi” gibi manzumeleriyle tanınmıştır. “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazanmıştır. Şiirlerinde Ahmet Haşim’in etkisi görülür. Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir. Kimi şiirlerinde de yaşamdan kesitleri ve çocukluk masumiyetini ele almıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinde serbest müstezadı kullanmıştır. Bu şiirlerinde temaya paralel olarak birden fazla aruz kalıbı kullanmıştır. Şiirlerini “Ruh-ı Bikayd” adlı kitapta toplamıştır.

Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Bu alanda Şahabettin Süleyman’ın etkisi altındadır, onu üstadı olarak niteler. Batı’da olduğu gibi, birden çok yazarın birlikte çalışması sonucu meydana getirilen ortak eserlerin ilk örneklerini bizde tiyatro alanında Tahsin Nahit vermiştir. Fecr-i Âti’nin kadın yazarlarından Ruhsan Nevvare ile yazmış oldukları üç perdelik Jön Türk” piyesi dikkat çekmiştir. Aynı sanatçıyla “Aşkımız” ve “Sanatkârlar” isimli komedileri de yazmıştır. Şahabettin Süleyman ile de ortak eserler vermiştir. Bu piyeslerin içinde en önemlisi “Kösem Sultan” isimli tarihî piyestir. Birlikte yazdıkları diğer piyes ise “Ben Başka” adını taşır. Tahsin Nahit’i asıl tanıtan eseri, Henry Kıstemaeckers ve Eugene Delard’ın “La Rivale” adlı dört perdelik oyunundan yaptığı üç perdelik adaptesi “Rakibe”dir.

Fecr-i Âticiierin dağılmasından sonra başka bir edebî topluluğa katılmayan sanatçı, Âti ve Servet-i Fünûn dergilerinde tiyatro eleştirileri de yazmıştır.

Eserleri:

Şiir: Rûh-ı Bîkayd

Oyun: Hicranlar, Firar, Jön Türk, Aşkımız, Sanatkârlar, Kösem Sultan, Ben Başka, Osman-ı Sani, Talâk, Bir Mücadele-i Hissiye, Kırık Mahfaza.

Adapte: Rakibe, Bir Çiçek Bir Böcek, Akortacı, BursalıHâle

Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?