Sürrealizm Konu Anlatımı

  • 25 Nisan 2021
  • 237 kez görüntülendi.

Sürrealizm Konu Anlatımı

Sürrealizm, pek çok alanda kullanılan bir sanat akımı olarak ön plana çıkmakta ve genel olarak Freud’un psikanaliz yöntemi üzerine şekillenmektedir. Fransa’da 1924 yılında ortaya çıkan bu sanat akımı kapsamında sanatçılar, bilinç altında yer alan kavramları kullanarak eserlerini meydana getirmektedir. Resim, edebiyat, müzik vb. alanlarda kullanılan sürrealizmin, gerçeklerin üstünde bir gerçek yaratmaya çalıştığı bilinmektedir.

Freud’un psikanalizinden etkilenen sanat akımı akıl ve mantığı değersiz görmekte ve asıl olanın içgüdüler olduğunu belirtmektedir. Edebiyatta sürrealizm, pek çok sanatçının bu akım üzerinden sanatlarını oluşturmalarını olanaklı kılmıştır.

Edebiyatta Sürrealizm Nedir?

Edebiyatta sürrealizm bakımından pek çok sanatçının gerçeküstücü bu akımdan etkilenerek eserlerini oldukça farklı tarzlarda oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. Akımın temsilcilerinin birçoğu, ilk başta Dadaizm akımında etkilenmiş, ardından sürrealizme geçiş yapmışlardır. Bu akım ile oluşturulan eserlerde aklın, mantığın, geleneklerin boyunduruğundan uzak bir yaşantının ortaya çıktığı görülmektedir. Akıl, duygu ve mantığın yerini içgüdüler almış ve insanlar, içgüdüleri ile hareket etmeye başlamıştır.

Sanat akımı, edebiyatta pek çok temsilciye sahiptir, bu bağlamda sürrealizm temsilcileri kapsamında bazı isimler şu şekilde sıralanabilir:

  • Paul Eluard
  • Andre Breton
  • Louis Aragon

Yukarıdaki isimler, eserlerini sürrealizme bağlı olarak oluşturmuş ve bu bağlamda hem yapısal hem de içeriksel anlamda farklı eserler ortaya çıkmıştır. Akımı temsil eden yazarların birçoğu, bilinçaltını yüceltmiş ve rüya kavramına önem vermiştir. Akım kapsamında çocukluğa dönüş oldukça önemlidir ve sürrealist eserlerde bu tema sıklıkla kullanılmaktadır.

Türk Edebiyatında Sürrealizm ise ikinci yeni şairlerinin çoğunda yansımalarını gösterir. Özellikle Orhan Veli Kanık’ın bazı şiirlerinde Sürrealizm akımının izleri görülmektedir. 1919’dan itibaren edebiyatta ve özellikle de şiirde etkili olan bu akım en parlak dönemini ise 1924 ve 1928 yılları arasında yaşamıştır. Sürrealizmin kurucusu Breton da diğer sürrealistlerin bir kısmı gibi öncesinde Dadaist akımını benimsemiştir.

Sürrealizmde sanatçılar bilinçaltını esas olarak kabul ederler. Akla karşı olma hakimdir. Gerçek, yaratılışın kaynağı olarak bilinçaltı kabul edilir. Her türlü ahlaki değer ve töre, sanat kuralı karşı çıkılması gereken olgudur. Aklın ürünü olan tüm bu değerlere karşı çıkar ve bilinçaltının su yüzeyine çıkmasına engel teşkil ettiğini düşünürler.

Sürrealizm Temsilcileri

Andre Breton (1896-1966): Sürrealizmin kurucusu Fransız şairi.

Eserleri: Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar, Kaybolan İzler, Eriyen Balık, Serbest Bağlar, Ak Saçlı Tabanca, Yıldızlı Şato.

 Paul Eluard (1895-1952)

Eserleri: Ölmeden Ölmek, Cours Naturel, Açık Kitap, İstenen Şiir ve İstenmeyen Şiir, Şiir ve Gerçek, Yaşamağa Değer, Çifte Karanlık, Görmek, Politik Şiirler, Mediuses, Donner a Voir.

Louis Aragon (1897-1982)

Eserleri: Sevinç Ateşi, Anicet veya Panaroma, Telemakın Maceraları, Çalgınlık, Rüyalardan Bir Dalga, Paris Köylüsü, Üslûp Kitabı, Büyük Sevinç, Mazlum Zalim, Güzel Parçalar, Şahane Yolcular, Tasa, E İsa’n in Gözleri.

Philippe Soupault (1897-1990)

Eserleri: Manyetik Alanlar, Rüzgâr Gülü, Zenci, Büyük Adam, Şarkılar, Westwego, Georgia, Poesies Completes, Şans Phrases.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:)?$/gm,"$1"))}return d}function litespeed_load_one(){litespeed_delay_i++;var t,d=document.querySelector('script[type="litespeed/javascript"][data-i="'+litespeed_delay_i+'"]');d?(console.log("[LiteSpeed] Load i="+d.getAttribute("data-i"),"-----",d),(t=document.createElement("script")).addEventListener("load",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),t.addEventListener("error",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded error! --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),d.getAttributeNames().forEach(function(e){"type"!=e&&t.setAttribute("data-src"==e?"src":e,d.getAttribute(e))}),t.type="text/javascript",!t.src&&d.textContent&&(t.src=litespeed_inline2src(d.textContent)),d.after(t),d.remove()):console.log("[LiteSpeed] All loaded!")}litespeed_ui_events.forEach(function(e){window.addEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_forced,{passive:!0})});