Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri – 2021

  • 02 Mayıs 2021
  • 345 kez görüntülendi.

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri

AYT Türkçe Konu Anlatımı sizler için hazırlanmaktadır. Bu yazımızda ise Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Anlatımını ve Özelliklerini için inceleyebilirsiniz.  1896 – 1901 Yıllarında etkili olan Servet-i Fünun Edebiyatı Doğu kültürünü reddeden yenilikçi bir edebiyat türüdür. Bu yazıda Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri başlıklı derse odaklanıyoruz. Servet-i Fünun Edebiyatı Çıkmış Sorular gibi test ve alıştırmaları çözerek bu konuyu kolayca öğrenebilirsiniz.

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Konu Anlatımı

 

Türk edebiyatındaki ilk edebi topluluktur. Roman ve hikayelerde realizm ve natüralizm akımından etkilenmişlerdir. Şiirde ise Parnasizm ve sembolizm akımı öne çıkar. Bu edebiyat türündeki benimsenen anlayış sanat, sanat içindir anlayışıdır. Salon edebiyatı olarak da adlandırılan bu edebiyat seçkin bir edebiyattır ve toplumun üst kesimine seslenir. Dil son derece süslü ve sanatlıdır. Abdülhamit döneminin büyük baskıcı siyaseti nedeniyle bireysel konuların dışına çıkılamamıştır. Bu edebiyat türünde Tanzimat döneminin birinci döneminde olduğu gibi hak, adalet gibi konular edebiyata sokulmamıştır.

 

Anjanbuman tekniği ile nazmı şiire yaklaştırmışlardır. (Anjanbman; şiirde cümlelerin, anlamın bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit ya da bendlere taşmasıdır.)

Şiirlerde aruz vezni kullanılmıştır.

Resim altına şiir yazma geleneği bu edebiyat ile ortaya çıkar.

Mensur şiirlerin ilk örnekleri bu dönemde ortaya çıkmıştır ve kafiye kulak içindir anlayışı benimsenmiştir.

Batılı anlayışa uygun edebi romanların yazıldığı ilk dönemdir.

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları

 

Tevfik Fikret

Servet-i Fünun Edebiyatı öncüsü ve en önemli şairidir. Anjanbuman tekniğini başarıyla uygulamıştır. Parnasizm akımından etkilenmiştir. Resim altına şiir yazma geleneğini geliştirmiştir. Manzum hikâyenin ilk temsilcisi olarak bilinir (Balıkçılar, Hasta Çocuk). Şermin adlı eseri hece ölçüsüyle yazılan çocuk hikayesidir. İlk döneme ait tüm eserlerini Rübab-ı Şikeste adlı eserde toplamıştır. Sis, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Han-ı Yağma, Rücu eserlerinde toplumsal sorunlara değinmiştir. Haluk’un Defteri adlı eseri yazmıştır.

 

Cenap Şahabettin

Sembolizm ve parnasizm akımını benimsemiştir. Bu akımların ilk örneklerini vermiştir. Şiirlerinde süslü ve Sanatlı bir dil vardır. Aşk, doğa ve felsefeyi konu edinmiştir. Şiirlerinde Musikiyi atlamamıştır. Bir kış manzarasını anlattığı Elhan-ı Şita adlı şiiri bilinir. Tamat şiir, Evrak-ı Eyyam ve Tiryaki Sözleri nesir, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları gezi, Körebe tiyatro örneğidir.

 

Halit Ziya Uşaklıgil

Batılı anlamda Türk romanının ilk örneklerini vermiştir. Realizm ve natüralizm akımlarından etkilenmiştir. Türk Edebiyatında ilk mensur şiir (Mezardan Sesler) örneğini vermiştir. Mai ve Siyah Batılı anlamda ilk romanıdır. Aşk-ı Memnu Türk Edebiyatının ilk büyük romanıdır. Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Kırık Hayatlar roman; Kadın Pençesi hikâye, Füruzan tiyatro; Kırk Yıl, Saray ve Ötesi anı türünde eserleridir.

 

Mehmet Rauf

Eylül romanı Türk edebiyatında ilk psikolojik romandır. Realizm ve natüralizm akımlarından etkilenmiştir. Ferda-yı Garam, Halas, Genç Kız Kalbi roman; Pençe, Cidal tiyatro; Siyah İnciler mensur şiir türünde eserleridir.

 

Hüseyin Cahit Yalçın

Ahmet Mithat’ın Dekadanlar isimli makalesine karşılık Biraz Daha Hakikat isimli makaleyi kaleme almıştır. Ahmet Mithat bu makale üzerine Dekadanlık tartışmasında geri adım atmıştır. Nadide roman, Kavgalarım eleştiri türünde eserleridir.

 

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Servet-i Fünun topluluğundan sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Gönül Hanım roman, Çağlayanlar hikâye.

 

Süleyman Nazif

İstanbul işgali üzerine Kara Bir Gün makalesini kaleme almıştır. Gizli Figanlar şiir, Malta Geceleri nesir, Çal Çoban Çal sohbet.

 

Hüseyin Suat Yalçın

Gave Destanı, Kirli Çamaşırlar (tiyatro)

 

Ahmet Şuayb

Batılı eleştiri anlayışını Türk edebiyatına getiren yazardır. Esmar-ı Matbuat (eleştiri).

 

Ali Ekrem Bolayır

Namık Kemal’in oğludur. Vasiyet adlı şiiri kaleme almıştır.

 

Servet-i Fünun Döneminin Bağımsız Sanatçıları

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hiçbir edebi topluluk içinde yer almamıştır. Ahmet Mithat ekolünü devam ettirmiştir. Sokağı Türk edebiyatına yansıtan yazar olarak bilinir. Önemli romanları Şık, Mürebbiye, Şıpsevdi, Mütallaka, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç.

 

Ahmet Rasim

Makale, deneme, fıkralarıyla tanınır. Şehir Mektupları, Eşkal-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya, Ramazan Sohbetleri fıkra-sohbet; Gecelerim, Falaka anı; Romanya Mektupları gezi yazısı türünde kaleme aldığı eserleridir.

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?