Redif

 • 08 Haziran 2021
 • 125 kez görüntülendi.

Redif

Redif Nedir bu yazımızda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Redif Örneklerine göz atabilirsiniz. Redif edebiyatın en önemli parçalarından olan şiirlerde sık kullanılan bir özelliktir. Redifler genelde kafiye ile karıştırılmasına rağmen ikisinin arasında temel ayrımlar bulunmaktadır. Redif kullanımı, kafiyeye göre daha kolay şekilde bulunabilir.

Redif Nedir?

Redif tanımı itibariyle şiirlerde dize sonlarında olduğu gibi tekrar eden kelimelerdir. Ayrıca görevleri aynı olan eklerin de aynı şekilde kullanılmasına redif denilmektedir. Bu kapsamda ek halindeki redifler ile kelime halindeki redifler olacak şekilde ikiye ayrılmaktadırlar. Redifler ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer önemli konu da redif ile kafiyelerin farklı olduğudur. Ayrıca refiler her zaman kafiyeden sonra gelirler, rediften sonra kafiye gelmez.

Redif Nasıl Bulunur?

Redif nasıl bulunur sorusunun yanıtını verelim. Redif dize sonlarında tekrar eden ve aynı anlama gelen sözcüklerdir. Yani redifler dize sonunda aranır. Redifin olduğu yerde mutlaka kafiye de bulunur. Bu nedenle öncelikle kafiyeyi bularak hemen arkasından gelen tekrar eden sözcük ve redif diyebilirsiniz. Kelimenin kökünde kafiye, eklerinde ise redif vardır kuralı geçerlidir.

Aşağıda yer alan redif çeşitlerini öğrendiğinizde daha kolay bulabileceksiniz. Redif örnekleri bölümünü inceleyerek, tekrar ediniz.

Redif Örnekleri

 • Gine hekim gelmiş dermana muhtaç
  Can telef ediyor kurbana muhtaç
  Artık geri dönmez fermana muhtaç
  Karıştı araya muzu kaç gündür.

 

 • YUNUS’un sözü
  Kan ağlar gözü
  Doğrudur özü
  Aşkın elinden

 

Ek Halindeki Redifler Nedir?

Ek halindeki redifler eş görevli olan eklerin tekrarlanması ile oluşurlar. Türkçe yazılan şiirlerdeki redifleri bulmak için yapım ve çekim eklerinin bilinmesi gerekir. Ek halindeki rediflerin çoğunluğu şiirlerde görüldüğü için daha kolay şekilde bulunabilmektedir. Bu genel bir kural olmayıp genelde geçerlidir. Kelime kökenlerinde kafiye, eklerinde ise redif vardır kuralı çoğu zaman doğru sonuçlar verir.

Örnek;

… farkı

… parkı

Redif bulmak için öncelikle eklere bakılır. Farkı ve parkı sözcüklerindeki “ı” sesi rediftir çünkü aynı işlevde kullanılmaktadır. Ark ifadesi ise kafiyedir çünkü hem kelime kökenine aittir hem de tek başına anlam ifade etmezler.

Kelime Halindeki Redifler Nedir?

Kelime halindeki redifler ek olarak değil, sözcük şeklinde bir bütün olarak dizede geçen ifadelerdir. Bu kapsamda bu sözcükler oldukları gibi ve aynı anlamda kullanılıyorsa redif olurlar. Örnek;

… şimdi git.

… şimdi git.

Bu dizelerdeki şimdi git ifadesi aynı anlama gelir ve redifi oluşturur. Kafiye bulmak için ise şimdi git ifadesinin öncesine bakılır. Örnek;

…yoktur kimsesi

…doktor kimsesi.

Bu ifadelerde kimsesi sözcüğü redifi oluşturur. Hemen öncesindeki sözcüklerdeki “r” sesi de tekrar etmektedir. Ancak aynı görev ya da anlamda olmadıkları için “r” sesi redif olarak kabul edilmez. “r” sesi burada kafiyeyi oluşturur.

Kafiye ve redif ayrımının mutlaka çok dikkatli şekilde yapılması gerekir. Aksi halde karıştırmaya müsaittirler. Rediflerin ek ve kelime olarak ayrıldığını bilmek aradaki farkı anlamaya yardımcı olacaktır.

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?