Parçada ve Paragrafta Anlam Konu Anlatımı ve Özellikleri

  • 29 Mart 2021
  • 394 kez görüntülendi.

LGS Türkçe Konu anlatımı sizler için özenle hazırlanmıştır. Bu yazımızda Parçada ve Paragrafta Anlam Konu Anlatımı ve Örnekleri inceleyebilirsiniz. Parçada ve Paragrafta Anlam Konu Anlatımı ve Özellikleri uzun paragraflarda öğrencileri zorlayan sorulardandır. Paragrafta Anlam LGS konu anlatımını bu yazıda bulabilirsiniz. Parçada anlam konusu bazı kaynaklarda paragrafta anlam olarak da geçmektedir. Her ikisi de bir düşüncenin anlatılabilmesi için bir araya getirilen cümleler topluluğudur.

Parçada Anlam Konu Anlatımı

Paragrafta Anlam 8. sınıf konusuna yer verdiğimiz bu yazıda dikkat etmeniz gereken en önemli konu burada kapsayıcı bir anlatımı benimsediğimiz değil. Bu konuyu daha iyi anlamak için bol bol kitap okumak ve paragrafta anlam test sorularını çözmek önemlidir.

Paragraf sorularını çözerken en önemli püf noktalarından birisi önce soru cümlesini okumaktır. Soru cümlesini okuduktan sonra paragrafta neyi bulacağınızı kolayca anlayabilirsiniz. Önce paragrafı okumak size hem zaman kaybettirir hem de dikkatinizi dağıtabilir.

Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Paragrafta Başlık

Paragrafın tamamını kapsayan, konusu ve ana fikri ile bağlantılı olan ilgi çekici kısım paragrafın başlık bölümüdür. Paragrafta başlık konusunu soru kalıpların şu şekilde olabilir:

Bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Paragrafta Konu

Yazarın özellikle üzerinde durduğu durum, olay ya da düşünce paragrafın konusu. Paragrafta konunun temel özellikleri paragrafın tamamını kapsamasıdır.

Anlatılan nedir?

Neden söz ediliyor? Sorularının yanıtları metnin konusu hakkında bilgi vermektedir.

Paragrafta konu ile ilgili soru kalıpları;

Yazar bu metinden neden yakınıyor?

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

Paragrafta Ana Fikir (Ana Düşünce)

Bir paragrafta okuyucuya verilmek istenen asıl mesaj paragrafta ana fikirdir.

Metnin/şiirin ana fikri (ana düşünce, ana duygu, tema) aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Şiirin ana duygusu (teması) aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada hangi özellik vurgulanmıştır?

Soruları, paragrafta ana fikir konusunun sorularıdır.

 

Yardımcı Fikir

Paragraftaki ana düşünceyi desteklerler. Yardımcı düşüncenin temel özelliklerinden biri ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlamaktır. Ana fikir bir tane iken yardımcı düşünce birden fazla olabilir. Yardımcı fikrin soru kalıpları ise genellikle olumsuzdur.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

Paragrafta Soru – Cevap

Parçanın genellikle hangi soruya cevap olarak verilmiş olabileceğini sorar. Soruyla parça arasında mutlaka bir bütünlük olmalıdır. Metnin bütününü mutlaka okumak gerekmektedir. Soru cevap ile ilgili başlıca soru kalıpları;

Bu parçada, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi bu soruya cevap olarak söylenmiştir?

 

Paragrafta Hikâye Unsurları

Paragrafta hikâye unsurları da oldukça önemli bir konudur. Özellikle olay yazılarımda bazı unsurlar kilit noktalardır. Bu unsurlar;

  • Olay: Yaşanmış ya da yaşanabilecek hâl.
  • Şahıs Kadrosu: Olayları yaşayan ve bunlardan etkilenen karakterler.
  • Yer (Mekân): Olayın yaşandığı çevre ya da mekân.
  • Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gün.

 

Parçada ve Paragrafta Anlam Konu Anlatımı ve Özellikleri uzun paragraflarda öğrencileri zorlayan sorulardandır. Paragrafta Anlam LGS konu anlatımını bu yazıda bulabilirsiniz. Parçada anlam konusu bazı kaynaklarda paragrafta anlam olarak da geçmektedir.

Anlatım Biçimleri

Anlatım biçimleri kendi arasında dörde ayrılır.

a) Açıklama

Paragrafta açıklamalı bir anlatım biçiminin amacı okuyucuya bilgi vermektir. Özellikle düşünce yazılarında sıkça karşılaşırız. Nesnel anlatıma plandadır.

b) Tartışma

Tartışma paragraflarında amaç okuyucuyu ikna etmeye çalışmaktır. Burada iki farklı düşünce vardır ve bu düşüncelerden biri yazar tarafından desteklenmektedir. Bu düşünce genellikle ispatlanmaya çalışılır. Öznel anlatım ön plandadır.

“Kimileri kitap okumak için zamanım yok, diyor. Oysa insan isterse okumaya zaman ayırabilir. Bir şeyler atıştırırken, seyahat ederken hatta dinlenmek istediği zamanlarda iki üç sayfa okumak iyi hissettirecektir.”

c) Betimleme

Betimleme yazılarında varlıklar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılır. Olay yazılarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu yazılarda gözlem esastır.

“Güneş, son ışıklarını da kırmızıya boyadığı gölün üzerinden çekerken kuşlar da yuvalarına çekilip sessizliğe bürünür. Islak çimlerin arasına saklanmış hissi veren cırcır böceklerinin ötüşü sarar göl çevresini.”

d) Öyküleme

Öyküleme yönteminde yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılır. Olay yazılarında karşımıza çıkar. Öyküleme metinlerinde sürekli olarak bir hareket vardır.

Paragraf Tamamlama

En sık sorulan sorulardan biri de paragraf tamamlama soruları olarak bilinmektedir. Burada parçanın bazı kısımlarında boşluklar bırakılır, başlıklara getirilebilecek cümleler sorulur. Unutulmaması gereken ise paragrafı tamamlayacak söz, ifade ya da yargı cümlenin metnin içeriğine, ana fikrine ve yardımcı düşüncelerden herhangi birine anlamca ters düşmemesi gerektiğidir.

Paragrafı İkiye Bölme

Paragrafı ikiye bölme soruları öğrenciler tarafından sıklıkla karıştırılan konulardandır. Burada yazar bir konu işlerken her bir paragrafta konunun farklı bir yönüne değinmelidir. Anlattığı şeyden farklı bir olaya geçiş yaptığında yeni bir paragrafa da geçmesi gerekir. Parçanın ikiye bölünmesi ile ilgili sorularda anlatımın akışını değiştiren ya da farklı bir konuya geçen cümleye dikkat etmek gerekmektedir.

Paragrafın Akışını Bozan Cümle

Paragrafın akışını bozan cümle ya da düşüncenin akışını bozan cümle olarak da bilinmektedir. Her bir paragraf belli bir düşünce çevresinde oluştuğuna göre anlatım akışını bozan cümleyi bulmak için de benzer bir yol izlenebilir. Öncelikle metnin bütününe bakılarak konu saptanır ve konu dışında kalan cümle bulunur.

  • Ana düşünce bulunur ve bu ana düşünceye ters düşen yargı belirlenir.
  • Numaralanmış cümleler anlam bağlantıları ya da içerikleri yönünden birbirleriyle eşleştirilir ve dışta kalan numaralanmış cümle böylece bulunmuş olur.

Cümlelerin Yerini Değiştirme

Her parçada kendi içinde bir konu bütünlüğü bulunur. Parçalar giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Bazı paragraf sorularında cümlelerin yeri değiştirilerek verilir ve bu değişikliğin düzeltilmesi beklenir. Önce parçanın giriş cümlesinin hangisinin olduğu belirlenmeli ve daha sonra da sonuç cümlesi bulunmalıdır. Bu tip sorularda seçeneklere bakarak daha hızlı cevaba ulaşılabilir.

Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?