Nefi Kimdir?

  • 24 Mayıs 2021
  • 202 kez görüntülendi.

İçindekiler

Nefi Kimdir?

Nefi kimdir bu yazımızda detaylı olarak onu inceleyeceksiniz. Ayrıca, Nefi’nin Edebi Kişiliği hakkında bilgi edinebilirsiniz.  Nefi 17. Yüzyılda yaşamış olan ünlü bir divan edebiyatı şairidir. Nefi, divan edebiyatı döneminde önemli eserler üretmiştir ve edebiyat için yenilikler getirmiştir. Nefi’nin sivri dili sayesinde kendi ismi günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. Nefi edebiyat tarihinde üslubu ile dikkat çeken şairlerdendir. Bu yazıda Nefi Kimdir? Nefi’nin hayatı ve Nefi eserleri konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nefi’nin Hayatı

Nefi kimdir, belli kaynaklara göre 1570’li yıllarda doğduğu düşünülen gerçek adı Ömer olan 17. Yüzyıl divan edebiyatı şairidir. Gerçek adı da doğum tarihi gibi kesin olarak bilinememektedir.

Nefi’nin şairliğe çok genç yaşlarda başladığı bilinmektedir. Şairin Arapça- Farsça bilgisi de oldukça sağlamdır. İlk dönemler eserlerini zarar veren / zararlı anlamına gelen “Zarri” takma adı ile yazarken sonraki zamanlar tarih hocasının ona yakıştırdığı yararlı anlamına gelen “Nefi” takma adını yani mahlasını kullanmaya başlamıştır.

Nefi Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir ancak daha sonra İstanbul’da yaşamaya başlamıştır. Nefi’nin İstanbul’a ne zaman geldiği de yine kesin olarak belli değildir ve yaklaşık 30 yıl kadar İstanbul’da yaşadığı düşünülmektedir.

Yazdığı kasidelerle sultanların gözdesi olan Nefi yaşadığı dönem içinde en çok padişah I. Ahmet ve padişah IV.Murat için kasideler yazmıştır. Ancak Nefi hayatı boyunca çok asabi ve yergi dolu sözlerini hiç saklamamıştır. Bu nedenle de yakın çevreleri tarafından çok sevilmemiştir. Şairlik hayatı boyunca görevinden üç defa uzaklaştırılmıştır ve bir kez de Erzurum’a sürgüne gönderilmiştir.

Nefi güzel övgüler ve kasideler yazması yönüyle saray için çok etkili bir şair olsa da hicivlerini de sık sık dile getirirdi. Kaynaklara göre Nefi’nin bir dönem hiciv tarzı yazması sarayda yasaklansa da o yazmaya devam etti ve sonuç olarak yazdığı hicivler onun idam edilmesine yol açmıştır.

Nefi’nin Edebi Kişiliği ve Eserleri

Nefi eserleri övgü ve yergi türünde yazılmıştır. Çoğu eserlerinde mübalağa (abartı) sanatını etkili bir şekilde görülmektedir. Mübalağa yönü ile tanınan bir şair olduğu için divan edebiyatının en büyük kaside yazarıdır.

Divan edebiyatında etkili bir yere sahip olan Nefi’nin hayatı boyunca yazabildiği eserler çok fazla değildir. Yazdıkları ile sivrilen ve sonunda idam edilen övgü ve yergi şairi Nefi’nin divan edebiyatına kazandırdığı dört tane önemli eseri vardır.

Nefi’nin Eserleri

  • Türkçe Divan
  • Farsça Divan
  • Siham-ı Kaza
  • Tuhfetü’l Uşşak, eserleridir.

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?