Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri- 2021

  • 01 Mayıs 2021
  • 123 kez görüntülendi.

Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri- 1

AYT Türkçe Konu Anlatımı için her şey sizlere sunulmaktadır. Ayrıca Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri için yazımızı inceleyebilirsiniz. Milli Edebiyat Dönemi Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. 1911 Yılından 1923’e kadar devam etmiştir. Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri önemli bir derstir ve üzerinde durulmalıdır. Milli Edebiyat Dönemi AYT konuları arasında yer alan Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Konu Anlatımı bölümünü bu yazıda bulabilirsiniz.

Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı

 

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemlerinden sonra Genç Kalemler dergisinde bir hareket başlamıştır. Burada önceki dönemlerin dilinin ne kadar ağır olduğu ve öz bir Türkçe ile eser yayınlamanın daha önemli olduğu konusunda bir araya gelmişlerdir. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının 1911’de Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler Dergisi ile başlayan bu harekete Milli Edebiyat Dönemi denir.

 

Ömer Seyfettin’in yayınladığı Yeni Lisan Makalesi ile yeni lisan ilkeleri belirtilmiştir.

 

  • Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları yerine tamlamalar Türkçe yapılmalıdır.
  • Arapça ve Farsça sözcükler Türkçe okunuşlarına göre kaleme alınmalıdır.
  • Dilimize yerleşmiş yabancı sözcükler Türkçeleşmiş olarak kabul edilmeli ve yeni bir yabancı kelime dahil edilmemelidir.

 

Ziya Gökalp ve Ali Canip de bu makalenin altına imzalarını atmışlardır. Burada Türk dilinin artık rayına oturduğunu görüyoruz. Milli bir anlayışla dil ele alınmıştır. Yeni lisan makalesi milli edebiyat döneminin manifestosu niteliğindedir.

 

Milli Edebiyat Anlayışının Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Fikir Akımları

 

Milli edebiyat anlayışı konu anlatımına baktığımızda bu anlayışa kaynaklık eden dört fikir akımı görüyoruz. Bunlar Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük.

 

Osmanlıcılık fikrine göre din ve dil ayrımı gözetmeksizin Osmanlı sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı Vatandaşıdır. Osmanlıcılık akımı temsilcileri Namık Kemal, Ziya Paşa, Agah Efendi, Ali Suavi’dir.

 

İslamcılık akımı ise bütün Müslümanların bir çatı altında toplanması gerektiğini savunur. İslamcılık akımı temsilcileri Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa’dır.

 

Batıcılık, Osmanlı’nın batılılaşma yönünde attığı ilk adım sayılır. Batıcılık akımı temsilcileri Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Celal Nuri İleri.

 

Türkçülük düşüncesi Türkleri bir çatı altında toplama amacı güder. Türkçülük akımı temsilcileri Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enver Paşa, Nihal Atsız, Ali Canip Yöntemdir.

 

Milli Edebiyat Şiiri Konu Anlatımı

 

Şiirde Türkiye Türkçesi esas alınmış ve sade, açık, anlaşılır bir dil benimsenmiştir. Nazım birimi dörtlüktür.

 

Bu dönemde şairlerin şiir anlayışını üçe ayırabiliriz. Saf şiir anlayışını benimseyen şairler, halk yaşayış değerlerini öne çıkaran şairler ve sade bir dil ile yazılmış şiir.

 

Milli edebiyat döneminde saf yani öz şiir anlayışını benimseyen şairlere örnek olarak Yahya Kemal ve Ahmet Haşim verilebilir. Ahmet Haşim aynı zamanda saf şiir anlayışını ortaya koyduğu ‘bazı mülahazalar’ yazısında edebiyatımızın ilk Poetikasını da oluşturmuştur.

 

Halkın yaşayış ve değerlerini öne çıkaran anlayışın en önemli temsilcisi ise Mehmet Akif. Manzum hikâye ya da manzume şiir şeklinde yazılan metinlerde Mehmet Akif öne çıkar. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

Sade ve anlaşılır bir dil kullanan kişiler ise Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp önemli temsilcileridir. Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir.

Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri- 2

 

Milli Edebiyat Dönemi Türk edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. 1911 Yılından 1923’e kadar devam etmiştir. Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı ve Özellikleri önemli bir derstir ve üzerinde durulmalıdır. Milli Edebiyat Dönemi AYT konuları arasında yer alan Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları Konu Anlatımı bölümünü bu yazıda bulabilirsiniz.

 

Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri Konu Anlatımı

 

Ömer SEYFETTİN (1884-1920) 

 

Milli edebiyatın nesir konusunda ünlü yapan ismidir. Öykücülüğün kurucusu sayılır. Maupassant tarzı olay hikâyeciliğinin öncüsüdür. Yeni lisan hareketinde dilde sadeleşmeyi savunur. Realizm akımından etkilenmiştir. Hayata dair eserler ve gözleme yönelik anlatımları vardır.

Eserleri:
Öyküler:
 And, Falaka, Kaşağı, Başını Vermeyen Şehit, Kızıl Elma Neresi,Beyaz Lale, Bomba, Efruz Bey, Harem, Yalnız Efe, Yüksek Ökçeler, İlk Düşen Ak, Bahar ve Kelebekler, Diyet, Gizli Mabet, Asilzadeler , Forsa, Topuz, Pembe İncili Kaftan

 

Mehmet Emin YURDAKUL (1869-1944)

 

Milli edebiyat döneminde Türkçülük akımı savunucularındandır. Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasında yer alır. Hece ölçüsünü kullanır ve şiirlerinde coşkulu bir anlatım görülür. Eğitici ve didaktik şiirler kaleme alır. ‘Milli Şair ya da Türk Şair’ diye anılır.

Eserleri:
Şiirleri:
 Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ordunun Destanı, Tan Sesleri, Ey Türk Uyan, Dicle Önünde, İsyan ve Dua, Turan’a Doğru, Zafer Yolunda

 

Ziya GÖKALP (1876-1924)

 

Milli edebiyata yön veren fikirleriyle Türkçülük akımını savunmuştur. Sosyolojinin kurucusu sayılır. Önce Turancılığı benimsese de daha sonra Türkçülük düşüncesini esas almıştır. Sade ve açık bir anlatımı vardır. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır. Türk mitolojisinden faydalanmıştır. Türk folklarından yararlanmış ve bu doğrultuda masal denemeleri ile manzum destan denemeleri de bulunmaktadır.

Eserleri: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık (Şiir)
Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi (Makale-İnceleme)
Malta Mektupları (Mektup)

 

Refik Halit KARAY (1888-1965)

Düz yazıları ile bilinir. Bu yazılarda Anadolu’yu anlatmış, Anadolu’yu hikayelere taşımış olan sanatçı sürgüne gönderildiğinde “Memleket Hikayelerini” kaleme almıştır. Maupassant tarzı benimsenmiştir. Kirpi takma adıyla mizahi yazılar yazmıştır.

Eserleri: 
Hikâye: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri
Roman: Çete, Bugünün Saraylısı, Sürgün, Dişi Örümcek, Sonuncu Kadeh, Kadınlar Tekkesi,Nilgün, İstanbul un İç Yüzü, Yer Altında Dünya Var, Anahtar, İki Bin Yılın Sevgilisi , Yezidin Kızı
Mizah: Kirpinin Dedikleri , Agop Paşanın Anıları , Ay Peşinde
Tiyatro: Deli
Günlük: Bir İçim Su , İlk Adım , Üç Nesil Üç Hayat

 

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU (1889-1974)

 

Devlet görevlerinde de sıklıkla yer almıştır. Realizm akımına mensuptur. Düzyazı alanında önemli eserler vermiştir. Sanat toplum içindir anlayışı ile yazılarını kaleme almıştır. Romanlarında Anadolu’yu anlatmış ve Tanzimat’tan Kurtuluş Savaşı ve sonrası dönemine ait eserler vermiştir.

Eserleri:

Roman: Yaban, Kiralık Konak, Sodome ve Gomore, Panorama I.II, Ankara,Nur Baba, Hep O Şarkı, Bir Sürgün
Hikâye: Bir Serencam, Rahmet, İzmir’den Bursa’ya
Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan
Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Politikada 45 Yıl, Vatan Yolunda

 

Halide Edip ADIVAR (1884-1964)

İlk yazılarında ‘Halide Salih’ takma adıyla yazmıştır. Romanlarındaki kadın kahramanlar dikkat çeker. Eserlerinde kadın psikolojisi, milliyetçilik, Türkçülük ve aşk gibi konular vardır. Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılmıştır ve Sultanahmet’te yaptığı konuşmayla tanınır.

Eserleri:

Roman: Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Handan Mor Salkımlı Ev, Raik’in Annesi, Sonsuz Panayır, Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu, Tatarcık, Yol Polas Cinayeti

 

Ali Canip YÖNTEM (1887-1967)

 

Türkçülük anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışan sanatçı ulusal bir dil için çalışmalar yapmıştır.

Eserleri

Şiir: Geçtiğim Yol
Makale: Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım
Araştırma: Türk Edebiyatı Antolojisi

 

Reşat Nuri GÜNTEKİN (1889-1956)

En başarılı gezi yazılarından biri olan ‘’ Anadolu Notları ‘’ eserini yazmıştır. ‘’ Mehmet Ferit, Hayrettin Rüştü ‘’ gibi takma adlar kullanmıştır.

Eserleri:
Roman:
 Çalıkuşu, Damga, Bir Kadın Düşman , Dudaktan Kalbe , Yeşil Gece, Acımak, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi, Değirmen, Kan Davası, Eski Hastalık, Harabelerin Çekirdeği
Hikaye: Tanrı Misafiri, Eski Ahbap, Sönmüş Yıldızlar, Boyunduruk, Olağan İşler
Anı: Anadolu Notları
Tiyatro: Hançer, Eski Rüya, Tanrı dağı Ziyafeti, Hülleci

 

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI (1869-1949)

Döneminde ‘Feylezof’ (filozof) lakabı takmışlardır. Aşık edebiyatını yeniden canlandırmıştır.

Eserleri:
Şiir:
 Uçun Kuşlar, Serab-ı Ömrüm, Felsefe Dersleri

 

Halide Nusret ZORLUTUNA (1901-1984)

Git Bahar’ isimli şiiri en önemli eseridir.

Eserleri:
Şiir:
 Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü ,Yurdumuzun Dört Bucağı

 

Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ (1890-1966)

Eserleri:
Araştırma-İnceleme: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri, Türk Edebiyatı Tarihi I.II, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu*****
EserOzetleri.Com adresini daha hızlı ziyaret edebilmek için Sık Kullanılanlara eklebilirsiniz.
Bunun için Ctrl + D yapmanız yeterlidir.

Ayrıca yorum yaparak düşüncelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.
Yorumlarınız Editörlerimiz tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.
Önerileriniz, katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
EserOzetleri.Com
*****
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?