Mehmet Akif Ersoy Eser Özetleri

  • 27 Aralık 2017
  • 2.515 kez görüntülendi.

Mehmet Akif Ersoy Eser ÖzetleriMehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yıllarında kaleme aldığı şiirlerle oluşturmuş olduğu eserdir. Safahat, yedi kitaplık bir külliyattır. Toplumsal yaşam, dil anlayışı, eğitim, vatanseverlik, milli ve manevi değerler açılarından düşünüldüğünde Türk edebiyatı için bir başyapıttır. “Safahat” kelime anlamı itibariyle “safhalar, evreler” anlamına gelmektedir. Safahat asıl bölümlerini oluşturan yedi kitap ise şunlardır:

Safahat (1911) Eser Özeti: 43 manzumeden oluşur. Eserde siyasi olaylar, mistik duygular, kulluk ve insanlık vazifelerinden bahsedilir.

Süleymaniye Kürsüsünde Eser Özeti: Süleymaniye Camisi’nde iki kişinin söyleşiyle başlayıp kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim’in konuşmasıyla devam eden uzun bölümden ibarettir. Bu kitap bin mısra ile oluşturulmuştur.

Hakkın Sesleri (1913) Eser Özeti: Ateizme, ırkçılığa, umutsuzluk gibi toplumsal felaketlerin karşısında yer alan “itihad-ı İslam” düşüncesi ile ilgili şiirlerin yer aldığı eserde toplam 500 mısradan oluşmuş on manzume vardır.

Fatih Kürsüsünde (1914) Eser Özeti: Fatih Camisi’de iki kişinin söyleşileri ile başlayan; vaizin uzun konuşması ile devam eden; tembellik, irtica (gericilik), batı taklitçiliğini eleştiren şiirlerin olduğu kitaptır. Eserde yaklaşık 1800 mısra vardır.

Hatıralar (1917) Eser Özeti: Akif’in sosyal, bireysel ve toplumsal felaketler karşısında Allah’a yakarışını içeren eserdir. İslamiyet’in gerektiği gibi anlatılmadığı ve doğru anlaşılmadığına dair eleştirileri vardır. Eserde bulunan 10 parça şiir toplam 1600 mısradan oluşmuştur.

Asım (1924) Eser Özeti: Hocazade ile Köse imam arasındaki konuşmalardan oluşan eserdir. Eserde eğitim-öğretim, ırkçılık, savaş vurgunculuğu, batıcılık, gibi pek çok konu işlenir. Bu kitapta 2500 mısra bulunmaktadır.

Gögeler Eser Özeti:  1918-1933 yılları arasında yazılmış 41 adet manzumeyi içeren eserdir. Her biri yazıldıkları dönemin izlerini taşıyan şiirlerin üç tanesi ayet tefsiri biçimindedir.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?