Kültür Nedir? Kültür Anlamı ve Özellikleri

  • 14 Mayıs 2021
  • 171 kez görüntülendi.

Kültür Nedir? Kültür Anlamı ve Özellikleri

 

Kültürün ne olduğuna dair bilgiler bu yazımızda sizlere anlatılmaktadır. Yazımızı Kültür Anlamı ve Özellikleri için ayrıca inceleyebilirsiniz. Kültür kelimesi pek çok anlamda kullanılmaktadır. “Kültür” sözcüğü, kült veya ibadetle ilgili Fransızca “culture” kelimesinden gelmektedir. Toplum kültürü, önceki nesillerden öğrenilen, toplumun mevcut üyeleri tarafından sürdürülen ve empoze edilen ve sonraki nesillere aktarılan paylaşılan değerleri, anlayışları, gelenekleri ve görenekleri içerir. Bu yazıda Kültür Nedir? Kültür Anlamı ve Özellikleri konusuna değineceğiz.

Kültür Anlamı

Kültür bazı durumlarda bir bireyin belirli kişisel özelliklerini de ifade eder. Örneğin kültürlü bir kişi olarak tanımlanan birinin konuşması, üslubu ve edebiyat, müzik ya da resim zevki gibi onu diğerlerinden ayıran belirli özelliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Kültür, antropoloji ve sosyolojide özel anlamlarda kullanılmaktadır. İnsanların yaşam yollarının, davranışlarının, inançlarının, duygularının ve düşüncelerinin toplamını ifade etmektedir.

 

TDK Türkçe sözlüğe göre Kültür anlamı

 

İsim- Fransızca Culture

1.Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

 

“Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir.” – E. İ. Benice

 

  1. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütününe verilen ad.

 

“Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir.” – S. Birsel

 

  1. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimidir.

 

“Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur.” – M. Kaplan

 

  1. Bireyin kazandığı bilgi

 

“Tarih kültürü kuvvetli bir kişi.”

 

  1. Tarım
  2. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretmek.

 

“Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir.” – M. Kaplan

 

Kültür Özellikleri

Kültür, tarihimiz, değerlerimiz, ahlakımız, geleneklerimiz, sanatımız ve alışkanlıklarımız hakkında öğrendiklerimizi içeren kapsamlı ve kapsayıcı bir terimdir.

Dolayısıyla kültür, insanların günlük faaliyetlerde ortak yaşam alışkanlıklarından ve yaşam kalıplarından, eğlenceye, spora, haberlere ve hatta reklama olan ortak ilgiden oluşur. Kültür, bir bireyin düşünce süreçlerini ve davranışlarını etkileyen hemen hemen her şeyi içeren kapsamlı bir kavramdır.

Kültür özellikleri konusuna bakıldığında iki tür kültürden bahsedebiliriz;

Maddi kültür ve maddi olmayan kültür. Maddi kültür içerisinde toplumun araçları ve teknolojisi, kıyafetleri, yemek ürünleri ve ulaşım araçları gibi tüm fiziksel nesneleri sayabiliriz.

Maddi olmayan kültür içerisinde ise bir toplumu tanımlayan değerleri, inançları, sembolleri ve dili kapsayan bir kültür kavramından bahsederiz.

Bir kültür içerisinde dil ayrı bir yere sahiptir. Dil, iletişim kurmak ve dolayısıyla herhangi bir toplumun kültürü için çok önemlidir. Çocuklar dili, el sıkışmayı, jestleri ve bayrak gibi diğer sembollerin önemini öğrendikleri gibi kültürlerinden de öğrenirler.

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?