Kızıl Elma Şiir Özeti – Ziya Gökalp

  • 19 Temmuz 2021
  • 38 kez görüntülendi.

Kızıl Elma Şiir Özeti – Ziya Gökalp

Kızıl Elma şiir kitabı Bilge Kültür Sanat etiketiyle raflarda yerini almıştı. 2017 yılında yayımlanan kitap 192 sayfadan oluşur. Daha önce kısa bir bilgi şeklinde verilen Kızıl Elma özeti en detaylı haliyle sizlere sunulmuştur. Kızıl Elma manzum bir hikayedir. Ziya Gökalp, Milli Edebiyat hareketinin ve Türkçülük düşüncesinin edebiyat alanında en önemli savunucularından biridir.

“Kızılelma” isimli manzum eser, Türk Yurdu’nun 5 Şubat 1913 tarihli nüshasında yayımlanmış ve şairin 1914 yılında çıkan ilk şiir kitabına da adını veren eserdir.

Türü:

Şiir

Önemi:

Kızıl Elma kitabı Türklüğe adanan şiirler ve destanlardan oluşan, Ziya Gökalp’in önem verdiği değerleri gözler önüne seren kitaplardandır.

Kızıl Elma Özeti

Ziya Gökalp, Kızılelma şiir kitabında, Türkçülük hakkındaki düşüncelerini anlatmıştır. Şiirdeki hedef kitle yaşlı, çocuk, yaş fark etmeden tüm Türk topluluğuna hitap etmektir. Şair, şiirlerinde, Türk toplumunun uyanmasına vesile olacak bir çığlık arar. Uyuyan Türkülüğü uyandırmak ve parlak geçmişi olan Türklere, yeniden bütün cihana hükmetmesini aşılamayı hedef alır.

Kitap kendi içerisinde dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Masallar, Destanlar, Turan ve Koşmalar’dır. Kitabın ilk bölümünde “Turan” şiirinden bahsedilir. Şair, bu bölümde Türklerin büyük şanlı zaferlerinden bahseder ve Batı tarihi ile Türk tarihini karşılaştırır. Şiirin son kısımlarında ise, büyük Turan ülküsüne değinilmektedir.

İkinci bölüm olan masallar, uzun manzumelerden oluşmaktadır. Bu bölümde Türklerin cihan hakimiyeti düşüncesi yer alır. Ayrıca söz konusu fethedilecek yer, ismi var olan ama cismi olmayan Kızılelma’dır. Ziya Gökalp, kitabın bu bölümünde, Türk tarihini taklitçilikle suçlar ve Türklerin öz haline dönmelerini ister. Burada bulunan “Ülker ile Aydın” şiirinde öz-Türkçülük düşüncesine yer verilmektedir. Ülker ve Aydın adında iki kardeş, öz Türk olarak anlatılmaktadır. Zeynep adında da bir kız bulunmaktadır. Bu kız ise yabancıdır.

Üçüncü bölüm olan koşmalar, kısa şiirlerden oluşuyor. Bu şiirlerin başında, “Tevhid” adındaki şiir bulunur. Şair “Tevhid” şiirinde İslamiyet ve Türkçülüğün birleşimini ortaya çıkarır. Şairde, İslam taraftarlığı görülmektedir. Şairin görüşüne göre İslam, Türklerin ayrılmaz bir parçası konumunda yer alır. Bu bölümde cihat anlayışından da bahsedilmektedir. Diğer konular ise intikam, öze dönüş, Turan ülküsü ve savaşa çağrıdan oluşmaktadır.

Dördüncü ve son bölümde ise Destanlar, tıpkı şiirlerinde olduğu gibi, Öze dönüş ve Turan konularını işler. “Altın Destan” adlı şiirinde şair, uyuyan Türklüğü eleştirir ve Türklerin 20. Yüzyıldaki acıklı haline değinir. Ayrıca bu bölümde Ergenekon destanın modern versiyonu da bulunmaktadır.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?