Hüsn-ü Aşk Kitabının Özeti ve Önemi

  • 03 Ocak 2022
  • 25 kez görüntülendi.

Hüsn-ü Aşk Kitabının Özeti ve Önemi

Hüsn-ü Aşk günümüz Türkçesi ile beraber güzellik ve aşk olmaktadır ve Şeyh Galip ile yazılan mesnevi ile 2041 beyitten oluşan eser olmaktadır. Aynı zamanda aruz ölçüsünün mefulü, mafilün feülün kalıbı ile kaleme alına nbir eser olmaktadır. Şeyh Galip, Hüsn-ü Aşk eserini 1782 senesinde girmiş olduğu bir iddia üzerine 6 ayda bir olarak yazmıştır.

Son dönemde divan edebiyatının en önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi açısından genel olarak edebiyat ile spiritüalizm açısından önemli bir eser olmaktadır. Hüsn-ü Aşk karakterleri eserin kahramanları ise güzellik yani hüsn ve güzelliğe yönelişinin sonucu olan âşık olmaktadır.

Hüsn-ü Aşk Özeti

Hüsn-ü Aşk özeti içerisinde eserin her bir satırı içerisinde tasavvufi simgeler yer alır ve kişi isimlerinden, yer isimlerine ve benzetme sözlerine kadar hint uslübü olarak kaleme alınan bir eser olmaktadır. Hüsn-ü Aşk içerisinde kurgusal anlamda olarak güzellik yani hüsn isminde bir kız ile beraber aşk isminde bir erkeğin aşkını anlatan ve aynı zamanda tasavvufi bir tema ile temele sahip olan bir mesnevi olmaktadır.

Hüsn-ü Aşk mesnevi içerisinde anlatılan hikâyede Sevgioğulları adında bir Arap kabilesi bulunur ve bir gün bu kabilede yer alan bir erkek ile kız çocuğu doğar. Erkek aşk ismini alırken kıza da Hüsn ismini koyarlar ve bu iki kişi birbirleri ile nişanlanır.

İlginizi Çekebilir – Alice Harikalar Diyarında Özeti | Lewis Carroll

Hüsn-ü Aşk Konusu

Hüsn-ü Aşk konusu içerisinde kahraman ile beraber yerlerin isimlerinde hikâyenin sonuna kadar neredeyse her unsurda tasavvufi bir anlam taşır. Örnek olarak hüsn ile aşk birbirlerini seven ve sevileni yani Allah ile dervişi anlatır. Edep dergah ise munlayı anlatır, mürşidi ise kalp şehridir.

Bu noktada Allah’ın tahtı olan gönül ile oraya yapılan seferlerde çile dolu bir sevgi mücadelesi simgesi olmaktadır bu noktada Hüsn-ü Aşk eseri aşkın tasavvuf edebiyatı açısından çok önemli bir eser olmaktadır. Tamamen yeni bir üslup ile kaleme alınan Hüsn-ü Aşk ince bir şekilde işlenerek oluşturuldu.

Hüsn-ü Aşk Önemi

Hüsn-ü Aşk önemi bakıldığı zaman güzellik ve aşk adlı bu mesnevi Şeyh Galip’in 1757 ile 1799 başyapıtı olmaktadır. Toplamda ise 2101 beyit olmaktadır toplamda 6 ayda yazılmıştır ve özellikle son dönemde divan edebiyatı içerisinde en önemli örneklerinin olmasının yanı sıra tasavvufi alt yapısıyla beraber sembolizmi açısından genel olarak edebiyatta önemli bir eser olmaktadır.

Şeyh Galib eserde tasavvuf ağırlığı ile beraber Şeyh Galib’in tasavvufi yönü göz önüne alındığında eserin yazılış amacından biri bir tasavvufi eser yazılmasının istenmesidir. 18 yüzyılda yazılan Hüsn-ü Aşk tasavvuf felsefesinin anlatan algorik bir mesnevi olmaktadır. Hüsn-ü Aşk özellikleri ile Şeyh Galip dönemin en önemli şairlerinden biriydi ve bu eseri ile sembolizm benzeri bir tarz ile Türkiye edebiyatında öncü olmuştur.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?