Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı ve Özellikleri – 2021

  • 27 Nisan 2021
  • 267 kez görüntülendi.

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı ve Özellikleri

AYT Türkçe Konu Anlatımı sınava hazırlananlar için oldukça önemlidir. Burada, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımına ve Özelliklerine göz atabilirsiniz.  Bu yazıda YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi içinde yer alan Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı ve Özellikleri dersini işliyoruz. AYT edebiyat konuları içerisinde yer alan bu ders oldukça eğlencelidir.

 

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı

 

Burada öncelikle Edebiyat Nedir sorusuna cevap aramalıyız. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin söz veya yazıyla etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Edebiyat kelime köküne bakıldığında Arapça edep sözcüğünden türemiştir. Bu kelime ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır.

 

Edebiyatın konusunu oluşturan ise yazar ve şairlerin ortaya koyduğu eserlerde ele alınıp işledikleri her konudur.

 

İnsanın güzellik anlayışına bakıldığında duyulan heyecan ve hayranlığı yansıtmak için ortaya koyduğu yaratıcılığa sanat denir. Resim, müzik, tiyatro ya da edebiyat gibi insanda estetik bir zevk ve hayranlık uyandıran sanatlara ise Güzel Sanatlar denir.

 

Güzel Sanatlar Kaça Ayrılır?

 

Güzel Sanatlar üç alt başlıkta incelenir.

 

Plastik (Görsel) Sanatlar

 

Görsel sanatların temel ögesi maddedir. Sanatçının elindeki maddeye biçim vererek bir sanatın ortaya çıkmasıdır. Örneğin heykeltıraşların mermer, kil ya da seramik gibi malzemeler kullanarak bir eser ortaya çıkarması gibi. Plastik sanatlar fotoğraf, mimari, hat, resim, minyatür, tezhip, seramik ve kabartma gibi sanatlardır.

 

İşitsel (Fonetik) Sanatlar

 

Edebiyat, işitsel (fonetik) sanatlar sınıfında yer alır. İşitsel sanatların malzemesi dil ve sestir. İnsanın duygularını ve düşüncelerini ifade ederken kullandığı en etkili alanlardan biri edebiyattır. Edebiyat yapısı gereği tüm güzel sanatlar ile ilişki içerisindedir. Bu nedenle de edebiyat aslında güzel sanatların merkezindedir diyebiliriz.

 

Edebiyat eserleri dil ve kültürü korurken aynı zamanda sözün etkisini arttırır. Toplumsal sorunları gündeme getirebilir. İnsanların estetik anlayışını geliştirmektedir.

 

Dramatik (Ritmik) Sanatlar

 

Drama içeren sanatlar daha çok hareket içeren ve harekete biçim veren sanatlardır. Tiyatro, bale, sinema veya opera gibi sanatlar dramatik sanatlar kategorisinde yer alır.

 

 

Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

 

Edebiyatın en temel öğesi dildir. Bu nedenle diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, coğrafya gibi bilim dallarıyla yakından ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin araştırmacılar bir yazarın biyografisini yazarken tarih biliminden, yaşadığı yeri yazarken ise sosyoloji biliminden faydalanmaktadırlar.

 

Bir edebi metin, çok farklı yönlerden diğer sanat dallarıyla da ilişki dedir. Bazen bir karakterin ruhsal dünyasını psikoloji bilimi ile açıklarken bazen bir mekânı anlatırken coğrafi özellikleri anlatabilir.

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?