Fiiller Konu Anlatımı ve Örnekler TYT – 2021

 • 01 Mart 2021
 • 217 kez görüntülendi.

Fiiller Konu Anlatımı ve Örnekler – 2021

Fiiller Konu Anlatımı herkesin anlayabileceği şekilde bu yazımızda anlatılmıştır. Fiiller Konu Anlatımı ve Örnekler de alt alta sunulmuştur. TYT Türkçe Konu Anlatımı içinde fiillerle ilgili her şey mevcuttur. Eylem, durum ya da oluşu anlatan kelimeler “fiil” olarak adlandırılmaktadır. Oldukça detaylı ve önemli bir konu olan filler, ÖSYM’nin en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiiller Konu Anlatımı ve Örnekler 2021 başlıklı yazımızda detaylı bir şekilde konuyu öğrenebilirsiniz. Filler test soruları çözerek pratiğinizi geliştirebilirsiniz.

Fiiller Konu Anlatımı -Fiilde Anlam

Anlamlarına göre fiiller 3 kategoriye ayrılır:

a. Durum Fiilleri: Öznenin süreklilik göstermekte olan durumunu anlatır. Durum fiillerinin bulunduğu cümlede nesne olmaz:

 • Dün gece çok erken uyudum. (Durum fiili)

b. İş (Kılış) Fiilleri:Bir iş bildiren fiiller “iş fiili” olarak adlandırılır. İş fiilleri nesne alabilir.

 • Çocuk, bize masal kitabı okudu.

c. Oluş Fiilleri: Özne etkisi olmadan kendiliğinden olan eylemlerdir.

 • Yapraklar, sonbaharda sararır.
 • Boyun uzamış görmeyeli.

Yapılarına Göre Fiiller

Yapılarına göre fiiller, 3 grup altında değerlendirilmektedir:

a. Basit Yapılı Fiiller

Kök halinde olan ya da sadece çekim eki alan filler, basit yapılı fiillerdir.

Örnek:

 • Okula dün geldi. (Sadece çekim eki var.)
 • Her gün en az 1 saat kitap okumalısınız.

b. Türemiş Yapılı Fiiller

En az 1 yapım eki alan fiiller, türemiş yapılı fiil olarak adlandırılır.

Örnek:

 • İnsanlarla konuşmadan önce onları gözlemlerdi. (göz-le-m-le-r-i-di)
 • Işıkları söndür. (sön-dür)

c. Birleşik Yapılı Fiiller

İki fiil ya da bir isim bir fiilin yan yana gelmesiyle oluşturulan kelime gruplarıdır.

Örnek:

 • Öğretmeniyle sonunda konuşabilmiş. (Kurallı birleşik fiil, yeterlilik fiili)
 • Bu mesleği sevdiğim için tercih ettim. (Yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiil)
 • Dersine çalışmadığını görünce küplere bindi. (Anlamca kaynaşmış birleşik fiil)

Fiil Çekimi

Bir fiil en az 1 kip eki ve şahıs eki alırsa, o fiil çekimlenmiş olur. Biz genellikle çekimli fiillerle iletişim kurarız.

 • Okula gittiğini gördüm. (Görülen geçmiş zaman eki + 1. tekil şahıs)
 • Yarın kitabı okuyacağını düşünüyor. (Şimdiki zaman + 3. tekil şahıs)

Fiillerde Zaman Kayması

Bir kip eki, anlamsal olarak farklı bir kip ekinin yerine kullanılırsa o cümlede zaman kayması bulunmaktadır:

 • Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i ilan eder. (Fiilde geniş zaman eki olmasına rağmen cümlenin anlamı geçmiş zamandır.)

Birleşik Zamanlı Fiiller

Bir fiilde eğer iki kip eki bulunuyorsa o fiil birleşik zamanlı bir fiildir.

Örnek:

 • Her gün ödevlerini yapıyormuş. (Şimdiki zaman ile öğrenilen geçmiş zaman)
 • Her gün kitap okuyordun. (Şimdiki zaman ile bilinen geçmiş zaman)

Yukarıdaki örneklerde iki kip eki kullanıldığı için bu fiiller birleşik zamanlı fiil olarak adlandırılmaktadır. Birleşik zamanlı fiillerin iyi bir şekilde öğrenilmesi, ek fiil konusunun anlaşılmasını olanaklı hale getirmektedir. Bu bağlamda birleşik zamanlı fiillerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Ek Fiil (Ek Eylem)

ÖSYM tarafından en çok sevilen konulardan bir tanesidir. Hemen her yıl, karma dil bilgisi sorularında ya da bireysel sorularda ek fiilden soru sorulur. Ek fiilin temelde 3 farklı görevi vardır:

 1. İsimleri cümlede yüklem yapar. Eğer bir cümlede yüklem isim ise yüklemde ek fiil kullanılmıştır. Genellikle ek fiil eki (-i) düşer. Bu nedenle ek fiili görmek zor olabilir.
 • Çocuk çok hastaymış. (hasta i-miş)
 1. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar. Bir fiilde en az iki kip eki varsa orada ek fiil vardır.
 • Çocuk, kitapları hızlı okumuştu. (Öğrenilen ve bilinen geçmiş zaman olmak üzere iki adet kip eki var.)
 • Yürüyordu nereye gideceğini bilmeden. (Şimdiki zaman ile duyulan geçmiş zaman olmak üzere 2 adet kip eki var.)
 1. Ek fiil, isimlere geniş zaman göreviyle gelebilir.
 • O öğretmen. (Aslında “-dır, -dir” eki düşmüş.)
Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?