Feraset Nedir?

  • 24 Mayıs 2021
  • 184 kez görüntülendi.

Feraset Nedir?

Feraset nedir bu yazımızda onu inceleyeceksiniz. Ayrıca Feraset kimler için kullanılır bunu detaylı olarak göreceksiniz. Feraset nedir feraset dilimize eski Arapçadan geçmiş bir sözcüktür ve ruh bilimi ile ilişkilidir. Ferasetin ilk anlamı sezme durumu ile ilgilidir ve sezgi anlamı taşımaktadır. Ferasetin bir diğer anlamı ise zekâ kelimesiyle eş değerdir.

Firaset ve Feraset Kelimesi Arasındaki Fark Nedir?

Ferasetin doğru yazım şeklide firasettir ancak zamanla dilimize feraset olarak yerleşmiştir. Aslı firaset olan bu kelime edebiyatta ve eskilerin günlük hayatında çabuk sezme, çabuk anlama, çabuk kavarama durumlarını belirtmek için kullanılırdı. Firaset kelimesi feraset olarak evrildiğinde anlamı da bu şekilde evrilmiştir.

Feraset anlamı firaset anlamından daha az kapsamlıdır. Firaset kelimesi bir duruma karşı geliştirilen sezginin çabuk oluşmasını açıklayan bir durumdur. Firaset de sezgiyi kavrayış yönünden firaset ile aynı özellikler taşır fakat firaset “yiğitlik”, “mertlik” gibi anlamlar da içerebilmektedir.

Firaset aynı zamanda ilham gelerek ortaya çıkan sezgi durumlarını açıklamak için de kullanılır. Sebebinin nereden geldiğini anlamadan sadece “sezgi” olarak açıklanan her şey firasetin anlamını oluşturur. Feraset ve firaset arasındaki fark aynı zamanda “firaset”in sezgi ötesinde durumları açıklamak için kullanılmasıyla da oluşur.

TDK Türkçe sözlük içerisinde yer alan anlamı

İsim, ruh bilimi (fera:set) eskimiş Arapça

  1. isim, ruh bilimi Anlayış, seziş, sezgi

“Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.” – A. Gündüz

  1. Zekâ

Feraset Kelimesi Kimler İçin Kullanılır?

Eski Arapçadan dilimize geçen feraset kelimesi ahlak durumlarını, mizaç üsluplarını ve anlama yeteneğini açıklamak için kullanılır. Aynı zamanda âlim kişiler için bilgili vasıflarından dolayı feraset kelimesi betimleyici olarak kullanılmaktadır. Feraset kelimesi birincil olarak sezgi ile alakalı bir kelime olduğu için günümüzdeki karşılığı hemen hemen “insan sarrafı” tanımına yakındır. Çünkü insan sarrafı tanımı sezgi yoluyla bir kişinin mizacını ve ahlakını ölçme yönünden yeterli kişiler için söylenir ve feraset ile bu yönden benzerlik gösterir.

Günümüzde çok fazla duymadığımız bir kelime olan “feraset” eski Türkçede daha fazla karşımıza çıkan bir kelimedir. Ancak hala sezgi gücü yüksek / âlim kişiler için “feraset sahibi” tanımı yapılmaktadır.

Feraset kelimesinin bir diğer kullanım şekli ise “ferasetli” olarak karşımıza çıkar. Sezgi gücü yüksek, olayları kısa süre içinde doğru bir şekilde kavrayan ve hızlı karar veren, kıvrak zekâlı, mesleğinde uzmanlaşmış kişiler içinde “ferasetli” tanımının yapılması uygundur.

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?