Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri – 2021

 • 25 Nisan 2021
 • 140 kez görüntülendi.

Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri

AYT Türkçe Konu Anlatımı için her şey sizlere sunulmaktadır. Ayrıca Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri için bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Fecri-Âti Edebiyatı Konu Anlatımı ve Özellikleri başlıklı bu yazımızda Fecri-Âti Edebiyatı AYT konusunu işliyoruz. Bu konu hakkındaki temel püf noktalarını ve hızlı çözüm tekniklerini burada bulabilirsiniz.

 

Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Anlatımı

 

Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri, Refik Halit, Cemil Süleyman, Köprülüzade Mehmet Fuat, Tahsin Nahit, Emin Bülent, Ali Süha, Faik Ali ve Müfit Ratib 20 Mart 1909 tarihinde Hilal Matbaası’nda toplanır. Fecr-i Ati topluluğu bu şekilde edebiyatta yeni bir hareket başlatmayı planlamaktadır. Ahmet Haşim de bu harekette yer alır. Böylece Fecr-i Ati Encümen-i Edebisi Beyannamesi, 24 Şubat 1910’da yayımlanmıştır. Fecr-i Ati edebiyatı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan bildiri ile kendini duyurur.

 

Fecr-i Ati Edebiyatı Özellikleri

 

Fecri-Âti Edebiyatı özellikleri iyi bir şekilde öğrenilmelidir. İlkleri barındırır.

 

 • İlk edebi bildiriyi (manifestoyu) yayımlayan topluluktur.
 • Türk Edebiyatındaki ilk edebi topluluktur.
 • “Sanat şahsi ve muhteremdir” anlayışını benimsemişlerdir.
 • Servet-i Fünûn edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yine de dil bakımından devamıdır.
 • Türk edebiyatını Batı edebiyatına yaklaştırmak ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine destek amacıyla kurulan bir topluluktur.
 • İşlenen temel konular tabiat ve aşktır. Tabiat tasvirleri gerçekten uzaktır.
 • Günlük dilden uzaktır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar oldukça fazladır.
 • Serbest müstezat türünü geliştirmişlerdir.
 • Tiyatro türüyle ilgili oldukça fazla ürün verilmiştir.
 • Hikâyede Maupassant, tiyatroda ise Henrich İbsenörnek alınır.
 • Fecr-i Ati topluluğu dağılması konusunda Ömer Seyfettinve Ziya Gökalp ‘in çıkardıkları Genç Kalemler dergisi etkilidir. Bu dergi ile Milli Edebiyat hareketi başlayacaktır.
 • Fecr-i Ati, Edebiyat-ı Cedide ile Milli Edebiyat arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.
 • Bu topluluğun en önemli temsilcisi ise Ahmet Haşim’dir.

Fecri-Âti Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

 

Ahmet Haşim (1884 – 1933)

 

Fecr-i Aticilere 1909 yılında dahil olmuştur. Aynı zamanda modern Türk şiirinin de en önemli şairlerindendir. “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli yazısında şiir hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Şiirin konusundan çok söyleyiş önemlidir. Ona göre gerçek şiir herkesin kendisine göre yorumlayabileceği bir şiirdir. Sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür. Zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile de yönelmiştir. Şiir konuları genellikle çocukluk anıları, aşk ve dua gibi gerçek hayat konularıdır. “Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam” kavramları şiirlerinde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerdir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Sembolizmden ve empresyonizm akımlarından etkilenmiştir.

Eserleri:
Şiir: Piyale, Göl Saatleri
Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)
Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)
Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi

 

Tahsin Nahit (1887 – 1919)

 

Kişisel konularda şiirler yazmıştır. Şair ve oyun yazarıdır. Eserleri genel olarak Ahmet haşim etkisindedir.

Eserleri:
Şiir: Ruh-i Bikayd
Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Kırık Mahfaza

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?