Empresyonizm Konu Anlatımı

  • 21 Nisan 2021
  • 218 kez görüntülendi.

Empresyonizm Konu Anlatımı

Empresyonizm 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir sanat akımı olan ve izlenimcilik anlamına gelmektedir. Empresyonizm genel olarak edebiyat ve sanatta gelişmiş ve farklı eserlerin ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Bu sanat akımında dış dünyada görülenler, sanatçıda bıraktığı his ve duygular üzerinden anlatılmakta olup gerçek, sanatçının gözünden yansıtılmaktadır. Bu nedenle Realizm sanat akımından oldukça ayrı düşmekte ve Empresyonizmin temsilcileri, gerçekleri kendi süzgeçlerinden geçirerek bir anda yeniden meydana getirmektedir.

Bu sanat akımına göre kişisel görüşler gerçeklerin önüne geçmekte ve dış dünyada yer alan canlılar ve nesneler, sanatçının bakışın açısından şekillenerek aktarılmaktadır. Bu bağlamda sanat akımının edebiyattaki yansıması, farklı ve özgün eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Peki edebiyatta Empresyonizm nasıl değerlendirilmektedir?

Edebiyatta Empresyonizm

Sanatçılar, Empresyonizm akımı ile birlikte dış alemde yer alan nesneler ve canlılara karşı oldukça ilgisizdir ve salt gerçeklere bağlı kalmadan eserlerini kendi bakış açıları üzerinden şekillendirerek okurlara sunmaktadır. Şiir ve tiyatro alanında kendisini daha çok belli eden Empresyonizm temsilcileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Arthur Rimbaud

Eserleri: Esrik Gemi (1871), Cehennemde Bir Mevsim (1873), Illuminations (1874)

Paul Verlaine

Eserleri Zuhal Şiirleri, Güzel Şarkı, Şiir Sanatı, Sözsüz Romanlar ve Usluluk’tur.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Eserleri: Yaşam ve Şiirler (1894), Erken Şiirler (1902), Görüntüler Kitabı (1902), Saatler Kitabı (1905), Yeni Şiirler (1907), Duino Ağıtları (1923), Orpheus’a Soneler (1923).

Marcel Proust (1871-1922)

Romanları, denemeleri ve eleştiri yazıları vardır. 1913-1927 yılları arasında yayınlanan ve Türkçeye Geçmiş Zaman Peşinde adıyla çevrilen yedi ciltlik À la recherche du temps perdu en tanınmış eseridir.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen sanatçıların tamamı, izlenimciliği esas alarak eserlerini kişisel duyguları dahilinde oluşturmuştur. Oldukça ilgi çekici bir sanat akımı olarak görülen Empresyonizm, Türk edebiyatında da pek çok sanatçıyı etkilemiştir. Fakat Türk edebiyatında genel olarak sembolizm üzerinden şekillendiğini ifade etmek olanaklıdır. Sanatçı çevresindeki varlıkları değil kendisinde bıraktığı izlenimi aktarmaktadır. Ancak empresyonistler bu anlık gözlem sonucu oluşan izlenime en az realistlerin detaylı bir şekilde gözlemledikleri nesne gibi detaylı bir görüntü çıkarırlar.

Türk Edebiyatında Empresyonizm Temsilcileri ise;

 

Örnek:

“Seyreyledim eşkâl-i hayâtı

Ben havz-ı hayâlin sularında,

Bir aks-i mülevvendir onun’çün

Arzın bana ahcâr ü nebâtı”

-Ahmet Haşim (Mukaddime)

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?