Edebiyat Akımları Konu Anlatımı ve Özellikleri – 2021

 • 24 Nisan 2021
 • 116 kez görüntülendi.

Edebiyat Akımları Konu Anlatımı ve Özellikleri- 1

AYT Konu Anlatımı sizler için detaylı olarak hazırlanmaktadır. Bu yazımızda ise Edebiyat Akımları Konu Anlatımını ve Özelliklerini inceleyebilirsiniz. Edebiyat akımları genel olarak kendinden bir önceki sanat anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan akımlardır. Aynı görüşte sanatçılar bir araya gelerek eserlerini kendi aralarında belirledikleri bazı ilkeler doğrultusunda yazmışlardır ve bu nedenle de edebiyat akımları ortaya çıkmıştır. Bu yazıda önemli Edebiyat Akımları Konu Anlatımı ve Özellikleri üzerinde duracağız.

 

Edebiyat Akımları Konu Anlatımı

 

Edebiyat Akımları AYT soruları içerisine baktığımızda aşağıdaki konulardan belli dönemlerde sorular geldiğini görüyoruz.

 

Hümanizm (İnsancılık)

Bu düşüncenin en önemli temsilcisi Dante’dir. İnsana değer vermek bu akımda esas olandır. İnsanı sevip onu yüceltme ve tabiatı öne çıkarma vardır.

 

Klasisizm (Kuralcılık)

Klasisizm akımında kullanılan üslup açık ve yapmacıklıktan uzaktır. “Sanat, sanat içindir” ilkesi benimsenmiştir. Yer, zaman, mekân olarak üç birlik kuralı uygulanır. Özellikle trajedi ve komedi türünde eserler verilmiştir. 17. Yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkan 1660 ekolü olarak da bilinen akımdır.

 

Dünya Edebiyatı Klasisizm Temsilcileri

 

 • Moliere (Molyer),
 • Corneille (Korneyl),
 • Racine (Rasin),
 • La Fontaine (La Fonten),
 • Fenelon (Fenelon)

 

Türk Edebiyatı Klasisizm Temsilcileri

 

 • Şinasi
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Direktör Ali Bey

 

Romantizm (Coşumculuk)

Kalıplaşmış kurallar bu akımda yerini konuşma diline bırakmıştır. Daha sade bir dil göze çarpar. Tiyatroda, klasik tiyatroda bulunan zaman ve yer birliği bu akımda kaldırılmıştır. İlk eserler tiyatro alanında verilse de daha sonra roman romantizm akımında öne çıkan bir tür olmuştur. Duygular ve coşku ön plandadır.

 

Dünya Edebiyatında Romantizm Temsilcileri

 

 • Vıctor Hugo
 • J. Rousseau
 • Goethe
 • Schiller
 • Lamartine
 • Aleksandre Dumas
 • Alfrede de Musset
 • Voltaire
 • Lord Byron
 • Chateaubriand
 • Puşkin

 

Türk Edebiyatında Romantizm Temsilcileri

 

 • Namık Kemal,
 • Ahmet Mithat Efendi,
 • Abdülhak Hamit Tarhan,
 • Recaizade Mahmut Ekrem (şiirde)

 

Realizm (Gerçekçilik)

Fransa’da 19. Yüzyılın ikinci yarısında romantizm akımına tepki olarak doğan realizm konularını gerçek yaşamdan alır.

 

Dünya Edebiyatında Realizm Temsilcileri

 

 • Gustave Flaubert, (Madame Bovary romanı, realizmin ilk örneği sayılır)
 • Stendhal,
 • Honore de Balzac,
 • Daniel Defoe,
 • Charles Dickens,
 • Hemingway,
 • Turgenyev,
 • Çehov,
 • Gorki,
 • Gogol,
 • Tolstoy,
 • Dostoyevski

 

Türk Edebiyatında Realizm Temsilcileri

 

 • Recaizade Mahmut Ekrem (roman ve öyküde)
 • Samipaşazade Sezai
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Ömer Seyfettin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Refik Halit Karay
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar

 

Edebiyat Akımları Konu Anlatımı ve Özellikleri- 2

 

Edebiyat akımları genel olarak kendinden bir önceki sanat anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan akımlardır. Aynı görüşte sanatçılar bir araya gelerek eserlerini kendi aralarında belirledikleri bazı ilkeler doğrultusunda yazmışlardır ve bu nedenle de edebiyat akımları ortaya çıkmıştır. Bu yazıda önemli Edebiyat Akımları Konu Anlatımı ve Özellikleri üzerinde duracağız.

 

Edebiyat Akımları Temsilcileri Konu Anlatımı

 

Edebiyat Akımları AYT soruları içerisine baktığımızda aşağıdaki konulardan belli dönemlerde sorular geldiğini görüyoruz. Edebi Akımlar ve temsilcileri konumuza bu yazıda devam ediyoruz.

Natüralizm (Doğalcılık)

Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir. İnsan kişiliğini anlatabilmek için toplum biliminden yararlanan eserler ortaya çıkmıştır. Gözlem ve tasvir burada çok önemlidir.

 

Dünya Edebiyatında Natüralizm Temsilcileri

 • Emile Zola
 • Guy De Maupassant
 • Alphonse Daudet
 • John Steinbeck
 • Goncourt Kardeşler

 

Türk Edebiyatında Natüralizm Temsilcileri

 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Nabizade Nazım
 • Beşir Fuat

 

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

Şiiri yalnızca biçim olarak gören bu nedenle de biçim güzelliğini her şeyden üstün tutan Parnasyenler tarafından benimsenmiştir. Ritim, seslerin uyumu ve sözcüklerin sıralanışı ön plandadır. Ölçü ve uyağı çok önem veren eserler yazılmıştır. Şiirlerin tarzı daha çok sone tarzındadır.

 

Dünya Edebiyatında Parnasizm Temsilcileri

 • Gautier
 • Lise
 • Prudhomme
 • Maria de Heredia
 • Banville
 • Coppee

 

Türk Edebiyatında Parnasizm Temsilcileri

 • Tevfik Fikret
 • Yahya Kemal
 • Cenap Şahabettin

 

Sembolizm (Simgecilik)

 1. yüzyılın son çeyreğinde özellikle şiirde belirgin olarak kullanılan akımdır. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek içindir anlayışını benimsemişlerdir.

 

Dünya Edebiyatında Sembolizm Temsilcileri

 • Baudelaire
 • Mallarme
 • Arthur Rimbaud, Paul Verlaine
 • Paul Valery
 • Edgar Allan Poe

 

Türk Edebiyatında SembolizmTemsilcileri

 • Ahmet Haşim
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Cenap Sahabettin

 

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Fransa’da 1890 ile 1910 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Özellikle resimde ve müzikte uygulanmıştır. Ölçü ve uyağa önem verilmeyen bir akımdır. Empresyonizm, sembolizmle birlikte sürrealizme zemin hazırlamıştır.

 

Dünya Edebiyatında Empresyonizm Temsilcileri

 • Rainer Maria Rilke
 • Paul Verlaine
 • Arthur Rimbaud

Fütürizm (Gelecekçilik)

F.T. Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bir bildirge ile ortaya çıkan akımdır. Yaşam sürekli ve hızlı bir şekilde değişir ve sanat da bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Edebiyat özellikle durgunluktan ve uyuşukluktan kurtarılmalıdır. Fütürizm akımının ana konuları savaşlar ve makinelerdir.

 

Dünya Edebiyatında Fütürizm Temsilcileri

 • T. Marinetti
 • Mayakovski

 

Dadaizm (Kuralsızlık)

Dadaizm şiirinde kelimeler rastgele kullanılır. Her şeye kuşkuyla bakılan bir akımdır.

 

Dünya Edebiyatında Dadaizm Temsilcileri

 • Tristan Tzara
 • Breton
 • Aragon

 

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Freud’un psikanaliz kuramının edebiyata yansıması olarak tanımlayabiliriz. 20. Yüzyılda oluşmuştur ve şiirde görülür.

 

Dünya Edebiyatında Sürrealizm Temsilcileri

 • Andre Breton
 • Louis Aragon
 • Paul Eluard

 

Türk Edebiyatında Sürrealizm Temsilcileri

 • Cemal Süreya
 • İlhan Berk (İkinci Yeniciler)
 • Oktay Rifat
 • Orhan Veli ve arkadaşları

 

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Önce resimde ortaya çıkmış daha sonra edebiyata yansımıştır. Gözleme büyük önem verilmiştir.

 

Dünya Edebiyatında Ekspresyonizm Temsilcileri

 • O’Neil
 • Kafka
 • Eliot
 • Joyce

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)

İnsanın bütün olarak özgür olmasını savunan akımdır.

Dünya Edebiyatında Egzistansiyalizm Temsilcileri

 

 • Jean Paul Sartre
 • Simone de Beauvoir
 • Andre Gide


*****
EserOzetleri.Com adresini daha hızlı ziyaret edebilmek için Sık Kullanılanlara eklebilirsiniz.
Bunun için Ctrl + D yapmanız yeterlidir.

Ayrıca yorum yaparak düşüncelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.
Yorumlarınız Editörlerimiz tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.
Önerileriniz, katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
EserOzetleri.Com
*****
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?