Diyalektik Nedir?

  • 19 Nisan 2021
  • 221 kez görüntülendi.

İçindekiler

Diyalektik Nedir?

Diyalektik Yunanca bir terim olan ve “tartışma sanatı” anlamına gelen dialektike tekhne’den türeyen ve pek çok alanda çeşitli anlamlarda kullanılan, akıl yürütme aracılığı ile doğrulara ulaşılmasını olanaklı hale getiren bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Diyalektik, temelde karşıtların kullanılarak akıl yürütmelerinde ortaya konmasını mümkün kılmakta ve özellikle felsefede bu kavrama oldukça sık bir şekilde yer verilmektedir.

Antik Çağ, diyalektiğin ilk nüvelerini vermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu bağlamda Sokratik yöntem olarak bilinen ve Sokrates tarafından kullanılan yöntemin diyalektik örneği olarak düşünülebilmesi olanaklıdır.

Diyalektik Özellikleri

Diyalektiğin, çok daha iyi bir şekilde anlaşılmasını olanaklı hale getiren özellikleri bulunmakta olup bu özelliklerin ve kavramın ne olduğunun genel olarak şu şekilde sıralanması olanaklıdır:

  • Tez ve antitez ortaya konulmakta ve bu şekilde ortak değerler oluşturulmaktadır.
  • Pek çok filozof tarafından bu yöntem kullanılarak çeşitli akıl yürütmeler gerçekleştirilmiştir.
  • Ünlü filozof Herakleitos diyalektiğin, karşıtların birliği olduğunu düşünmüş ve bu şekilde bir açıklama yapmıştır.
  • Kant, modern felsefe içerisinde diyalektiği kullanan isimlerden bir tanesidir ve o, transsendantel yargıların yanlışını, genel olarak diyalektik üzerinden göstermeye çalışmıştır.

Yukarıdaki özelliklerin her biri, diyalektik nedir sorusu kapsamında filozoflar tarafından verilen cevaplar olarak düşünülebilmektedir. Diyalektiğin tam olarak anlaşılabilmesi için her bir düşünürün kavramın ne olduğuna yönelik açıklamalarının oldukça önemli olduğunu ve bu açıklamaların bilinmesi gerektiğini belirtmek olanaklıdır.

Kant, modern felsefe diyalektiğini ilk kez kullanan isimdir. Ona göre deneyimin sınırlarının ötesinde transendental yargıların yanlış ya da karşıtlığını gösteren mantık türü anlamında kullanılır. Hegel ise diyalektik bir düşünce ya da gerçek bir şeyi önce zorunlu olarak zıttına dönüştüren sonra da her ikisini birden içeren bir birliğe götüren süreçtir.

Diyalektik hem düşüncede ve hem de varlıktaki çelişkilerin karşıolumu vasıtasıyla, bilgide ve varlıkta daha yüksek bir düzeye götüren değişme sürecine, yani sırasıyla var olan bir şey ya da tez, onun karşıtı ya da antitezi ve nihayet onların karşılıklı eylem ve etkileşimlerinin sonucu olup, daha sonra başka bir diyalektik hareketin temeli olan sentez gibi üç öğeyi içeren zorunlu değişme sürecine karşılık gelmektedir.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?