Divan-ı Lügat-it Türk Kitabının Özeti ve Önemi

  • 01 Ocak 2022
  • 13 kez görüntülendi.

Divan-ı Lügat-it Türk Kitabının Özeti ve Önemi

Divan-ı Lügat-it Türk kitabı 11 yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bir eserdir aynı zamanda Abul Kasım Abdullah’a sunulmuş bir eser olmaktadır. Divan-ı Lügat-it Türk anlamına bakıldığında Türk Dili’nin Toplu Sözlüğü anlamına gelir aynı zamanda Türkçe’nin ilk sözlüğü ile ilk dilbilgisi kitabı olmaktadır. 7500 Türkçe kelimesinin Arapça karşılığını verir ve Türk dilini Arap kişilere öğretmek amacı ile Arapça olarak yazılır.

Divan-ı Lügat-it Türk yazarı bakıldığında Türkçe kelimelerin karşılığını göstermiş ve aynı zamanda bunu halk dilinden derlediği örnekler ile açıklığa kavuşturmuştur. Divan-ı Lügat-it Türk eserinin asıl önemi de bu derleme metinlerden ileri gelmektedir. Türklerin gelenek ve örf üzerinde önemli bilgileri Divan-ı Lügat-it Türk bölümleri Türk coğrafyası ile Türk boyları konusunda bulunur. Devrinin Türk dünyasını gösteren bir haritada eser içerisine eklenmiştir.

Divan-ı Lügat-it Türk Özeti

Divan-ı Lügat-it Türk özeti özellikle Kutatgu Bilig’ten sonra Karahanlı dönemi sonrasında bize kalan önemli ve ikinci bir eser olmaktadır. Kaşgarlı Mahmut ile hazırlanan Divan-ı Lügat-it Türk eseri Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olmaktadır. Verilen bilgilere göre yazarın babasının adı ise Hüseyin olmaktadır. Kendisinin Kaşgar bölgesinde doğduğu eserde geçse de Barsgan şehrini anlatırken de kullandığı ifade içerisinde babasının Barsganlı olduğu düşünülür.

Divan-ı Lügat-it Türk eserinin anlaşıldığı üzere Türkçeyi ile beraber Türkçe lehçeleri ve Arapça dilini iyi bir şekilde bilmektedir. Divan-ı Lügat-it Türk özellikleri genel olarak tek yazma nüshası vardır. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi ile 1917 senesinde bu nüsha içinde bir sahaf üzerinden satın alınmaktadır. Kitap sadece sözlük değil aynı zamanda verilen örnek cümleler, dörtlük bilgisi ile dil bilgisi dönemin kültürünü anlatır.

Masal Tekerlemeleri ve Çeşitleri

Divan-ı Lügat-it Türk Konusu

Divan-ı Lügat-it Türk konusu itibariyle içerisindeki bilgiler dönemi iyi bir şekilde anlamamızı sağlar. Eser içerisindeki dörtlükler ise hece vezni ile yazılmıştır ve çoğu da 4+3 duraklı 7 heceli ve kimisi ise 4+4 duraklı ve 8 heceli olabilmektedir. Divan-ı Lügat-it Türk içeriğindeki beyitlerin geneli ise aruz vezni olmaktadır. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-it Türk eserinde söylediği sözlerde amacını dile getirmiştir bu amaç ise Araplara tamamen Türkçe’yi öğretmek olmaktadır.

Divan-ı Lügat-it Türk Önemi

Divan-ı Lügat-it Türk önemi kitabının içinde Türkçe dilinin İslamiyet’ten dolayı Türklerin bulunmuş olduğu coğrafya içerisinde önem kazanan Arapçadan geri kalmadığını göstermeye çalışmıştır ve sözlüğünde yer verilen ifadelerde bu amacını gerçekleştirmiş olduğu göstermektedir. Divan-ı Lügat-it Türk ile yapılan ilk çalışma 1917 senesinde düzenlenmiştir ve Arapçayı normal bir hale getirerek önemli bir hizmet sunulmuştur.

Türkçe diline çevrildikten sonra Divan-ı Lügat-it Türk eseri Divan üzerinde birçok yayın yapılmıştır makale, kitap ve tez çalışmalarıdır. Türk dünyası içerisinde zengin bir malzeme olan bu eserlerle alakalı olan çalışmalar devam etmektedir.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?