Destan Özetleri

14 Şubat 2022 - 0 yorum
Dede Korkut, Oğuzların akıl hocasıdır. Oğuz kavmindeki sorunlar ona danışılır, yeni doğan çocuklara isim verir, evlenmek isteyenleri de evlendirir. Dede Korkut kopuzun bulucusu ve ozanların piri kabul edilmektedir. Giriş ve on iki hikâyeden oluşan Dede Korkut hikâyelerinin her biri farklı...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Giriş ve on iki hikâyeden oluşan Dede Korkut hikâyelerinin 15. Yüzyılın ikinci yarısında ya da 16. Yüzyılın başında yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Bu yazıda Dede Korkut hikayelerinden Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkarması Hikayesi ve Konusu özelliklerini inceliyoruz. Dede...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Uşun Koca Oğlu Segrek 15. Yüzyılın ikinci yarısında ya da 16. Yüzyılın başında yazıya geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut Hikayelerinden biridir. Halk hikayeleri ile benzerlikler gösteren Dede Korkut Hikayeleri nazım ve nesir karışımıdır. Bu yazıda Dede Korkut hikayelerinden Uşun Koca...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Dede Korkut Hikayelerinin her biri farklı konuları işler. Dede Korkut hikâyelerinin birinci derecede kahramanı Dede Korkut, Kazakistan kaynaklarına göre Kızılordalıdır ve mezarı Sırderya Irmağı’nın kenarındadır. Dede Korkut hikâyeleri IX ve XI. yüzyıllarda oluşmuş, XV. yüzyılın sonunda yazıya geçiştirilmiştir. Bu yazıda...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi Dede Korkut Hikayelerinden biridir genel olarak işlenen tema evrenseldir. Bu bölümde inceleyeceğimiz Tepegöz hikayesi, Anadolu ve Balkanlardaki sözlü kaynaklarda “Tepegöz” olarak bilinmektedir. Azerbaycan’da “Kellegöz”, Hazar Denizi’nin doğusunda ise “Yekeköz” adıyla sözlü kaynaklarda anlatılmakta olup, hikâyenin Türkiye ve...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Kazılık Koca Oğlu Yiğenek Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birisi 12 hikâyeyi içeren Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerden biridir. Dede Korkut Hikayelerinin IX. ve XI. yüzyıllar aralığında oluştuğu ve XV. yüzyılın sonunda, yazıya geçirildiği görüşü yaygındır. Dede Korkut Hikayeleri Orta Asya’da...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesinde vahşi hayvanları güreşte yenen kahraman Selcen Hatun’la evlenmeye hak kazanmıştır. Kan Turalı, Selcen Hatunla birlikte yola çıkar. Yolculuk sırasında Kan Turalı’nın uykusu gelir ve Selcen Hatun’un dizlerine yatar ve yedi günlük Oğuz uykusunu...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Dede Korkut Hikayeleri destan döneminden halk hikayeciliğine yine geçiş döneminin en önemli ürünlerinden biridir. Orta Asya’da şekillenmeye başlamış bu hikayeler Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişimlere uğramıştır. Bu yazıda Duha...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birisi 12 hikâyeyi içeren Dede Korkut Kitabı’dır. Bu eser üzerinde yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından yüzlerce çalışma yapılmıştır. Dede Korkut Hikayeleri Orta Asya’da şekillenmeye başlamıştır. Bir giriş bölümü ve...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Dede Korkut Hikayelerinden biridir. Bu yazımızda destnın hikayesi ve konusu özelliklerini inceleyeceğiz. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi İnceleme Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi Olay Örgüsü Destan Bayındır Han’ın ziyafetinde ağlayıp oğul istemesi. ...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Dirse Han Oğlu Boğaç Han günümüzdeki önemini hala koruyan Dede Korkut destanlarındaki hikayelerden biridir. Bu yazıda Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikayesi ve konusu özelliklerini inceleyeceğiz. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesi İnceleme  Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesi olay örgüsü Destandaki...
14 Şubat 2022 - 0 yorum
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması günümüzdeki önemini hala koruyan Dede Korkut destanlarındaki hikayelerden biridir. Bu yazıda Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması hikayesi ve konusu özelliklerini inceleyeceğiz. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Hikayesi İnceleme Bu yazıda Dede Korkut destanlarından biri olan Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması hikayesi...
3 Ekim 2021 - 0 yorum
Ömer Seyfettin’in ünlü eserlerinden birisi olan Başını Vermeyen Şehit’in özeti eseri merak edenler tarafından araştırılmaktadır. 2004 yılında çıkan baskısındaki sayfa sayısı 64 olan eserden temel olarak; Osmanlı Devleti döneminde Derviş Deli Mehmet’in savaş sırasında başının gövdesinden ayrılması durumumda bile başını...
7 Aralık 2018 - 1 yorum
Üç Anadolu Efsanesi; Yaşar Kemal’in destan anlatıcısı kimliğini ön plana çıkarması açısından önemlidir. Köroğlu’nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Alageyik adıyla üç ayrı eserden oluşan Üç Anadolu Efsanesi okunması gereken bir üçlemedir. ROMAN : ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (KÖROĞLU'NUN MEYDANA ÇIKIŞI) YAZAR: YAŞAR KEMAL Üç Anadolu Efsanesi Üçlemesi...
5 Aralık 2018 - 2s yorum
Üç Anadolu Efsanesi, Yaşar Kemal’in destan anlatıcısı kimliğini ön plana çıkarması açısından önemlidir. Köroğlu’nun Meydana Çıkışı, Karacaoğlan, Alageyik adıyla üç ayrı eserden oluşan Üç Anadolu Efsanesi destansı roman özelliği göstermektedir. Mutlaka herkesin okuması gereken bir üçlemedir. ROMAN: ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (ALAGEYÎK) YAZAR: YAŞAR KEMAL TÜRÜ:...