Demokrasi Nedir?

 • 18 Nisan 2021
 • 210 kez görüntülendi.

İçindekiler

Demokrasi Nedir?

Demokrasi, dünyadaki bütün üyelerin ve vatandaşların, devlet politikasını şekillendirme konusunda eşit haklara sahip olduğunu ifade etmekte olan, pek çok ülkenin yönetim şekilleri içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Yunanca dimokratia kelimesinden türeyen ve Türkçede “demokrasi” olarak kullanılan kavramın tanımı bağlamında farklı cümlelerin ortaya çıktığını ifade edebiliriz:

 • Fakirin yönetimi
 • Çoğunluğun yönetimi
 • Sosyal eşitsizliği yok etmek için çalışan yönetim
 • Azınlık haklarını güvence altına almaya çalışan yöntem

Yukarıdaki tanımlamaların her biri, kavramın tanımlanması noktasında farklılıkların olduğunu gözler önüne sermektedir.

Demokrasinin Araçları

Demokrasinin, işlevini tam olarak yerine getirebilmesi adına bazı araçlardan yardım aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda demokrasinin araçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Siyasi partiler
 • Parlamento
 • Sivil toplum örgütleri
 • Anayasa
 • Kolluk kuvvetleri

Bu araçların her biri, demokrasinin işlemesi adına yönetim biçimi olarak bilinmekte olan demokrasiye katkılarını sunmaktadır.

Demokrasi Modelleri

Demokrasi, farklı modeller ile işlerliğini kazanmakta olup bu modeller, yönetim biçiminin farklı uygulama biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasi modelleri genel hatları ile şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Koruyucu demokrasi
 • Klasik demokrasi
 • Sosyal demokrasi
 • Klasik demokrasi
 • Kalkınmacı demokrasi

Bu modeller kapsamında farklı ülkelerde demokrasinin değişik biçimlerinin ön plana çıktığını belirtmek olanaklıdır. Demokrasinin modelleri farklı olsa da her bir modelde temel olarak halka dayanmak ve halktan güç almak önemlidir. Bu nedenle demokrasiyi halka dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlamak oldukça yerinde bir tanımlama olacaktır.

Günümüz demokrasi anlayışı genel ve eşit oy sistemine dayalıdır. Katılım ve temsil çağdaş demokrasilerin temel özelliklerindendir. Buna Temsili Demokrasi adı verilir. Ayrıca çağdaş demokrasilerde aynı zamanda çoğulculuk ilkesi geçerlidir. Siyasi partilerin sayıca çok olması ve iktidar yönetimi için rekabet etmeleri Çoğulcu Demokrasi anlamına gelmektedir.

Gerçek demokrasilerde temel olarak temsili vekâlet değil emredici vekâlet geçerlidir. Egemenliğin gerçek sahibi olan halkın temsilcilerine kendilerini yönetmeleri için verdiği bir vekalet anlamında kullanılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle halk, seçim yoluyla verdiği vekâlet içerisinde vekillerinin anayasada belirtilen çerçevede yetkilerini kullanmalarını istemektedir. Demokrasi bir kişinin yönetimi ve egemenliği (monarşi, despotizm, tiranlık, krallık, imparatorluk, diktatörlük vs.) veyahut da bir grubun ya da zümrenin yönetimi ve egemenliği (oligarşi, teokrasi, aristokrasi, plütokrasi, timokrasi vs.) gibi olgulara karşıdır.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?