Cümlede Anlam Konu Anlatımı ve Örnekleri – 2021

 • 13 Mart 2021
 • 222 kez görüntülendi.

Cümlede Anlam Konu Anlatımı ve Örnekleri

TYT Türkçe Konu Anlatımına yönelik bu yazımızda Cümlede Anlam konusunu öğreneceksiniz. Cümlede Anlam Örnekleri ile konuyu hızlı kavrayabilirsiniz.  Anlatım özellikler, anlam ilişkileri gibi kavramlar açısından cümleleri çözümlemeyi öğrenmenizi gerektiren bir konu başlığı. Cümlede Anlam Konu Anlatımı ve Örnekleri TYT Türkçede en sık soru ile karşılaşılan derslerden biri. Bu makalede Cümlede anlam çıkmış sorular ve Cümlede Anlam TYT konusuna odaklanıyoruz.

 

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

 

Bu konuda inceleyeceğimiz alt başlıklar;

 

 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Anlatım Özellikleri
 • Cümlede Kavramlar

 

 

Cümlede Anlam İlişkilileri Konu Anlatımı

 

 1. Neden – Sonuç İlişkisi

 

Adından da anlaşılacağı gibi bir yargı diğerinin gerçekleşmesine neden olmalıdır. Burada bulmamız gereken ek “-dığı için” kalıbıdır.

 

Yazarken heyecanlandığı için bazı kısımlar eksik kaldı.

Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranları yükseldi.

Yağmur yağdığı için oyunlar ertelendi.

 

 1. Amaç – Sonuç İlişkisi

 

Yargının hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini gösteren cümlelerdir. Burada genel olarak kullanılan ek “-mek için” kalıbıdır.

 

Kilo almak için uğraşıyor.

Okulu kazanmak için çok çalıştı.

Bildiklerini anlatmak üzere yola çıktı.

 

 1. Koşul – Sonuç İlişkisi

 

Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eyleme bağlı olma halidir. Şart kipi kullanılarak oluşturulabilir. Bu cümlelerde “-se, -dikçe, -ince, yeter ki, üzere…” en yaygın kullanımlardır.

 

Temiz bir çevreistiyorsan yerlere çöp atma.

Yağmur yağdıkça toprak kokar.

Sabah annen gelsin, mağazaya gideriz.

 

 1. Anlamca Aynı (Anlamdaş) Cümleler

Burada anlatılan aynı konu ve düşünce olsa da farklı sözcüklerle anlatılmıştır. Anlamdaş cümleler aynı anlamı taşımaktadır.

 

Bu bardağın yarısı su ile dolu.

Bu bardağın yarısında su yok.

 

 1. Yakın Anlamlı Cümleler Konu Anlatımı

 

Yakın anlamlı cümlelerde birbirine benzer mesajları içeren cümleleri görürüz. Ortak konu farklı şekilde ele alınsa da aynı sonuca ulaşır.

 

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.

Hayatında bazı riskleri göze almaktan korkan insanlar başarılı olamaz.

 

 1. Karşıt Anlamlı Cümleler

 

Birbirleriyle anlamca çelişen cümleler karşıt anlamlı cümleler olarak bilinir. Konu aynı olsa da anlamdaki zıtlık ona yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

 

Sanayileşme, doğaya zarar verir.

Gelişmek isteyen toplumlar, sanayi gelişmelerine önem vermelidir.

 

Sanatçı, yaşamı kendine has yorumuyla anlatmalıdır.

Sanatçı, yaşamı anlatırken ayna görevi görmelidir.

 

 

Anlatım Özellikleri Konu Anlatımı

 

 1. Dolaylı Anlatım ve Doğrudan Anlatım

 

Başkasının söylediği bir cümleyi olduğu gibi aktarmak doğrudan anlatımdır. Başkasına ait sözün düşünce ve duygunun bozulmadan kendi cümleleriyle aktarılması ise dolaylı anlatımdır.

 

Ablam hafta sonu spora gideceğim, dedi.  (Doğrudan anlatım)

Atatürk, hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu söyler. (Dolaylı Anlatım)

 

 1. Duruluk İlkesi

 

Bir cümlede duru bir anlatımı benimsemektir. Gereksiz sözcüklerden arındırılmıştır.

 

Yağan yağmurlar beni hüzünlendiriyor. (Yağan yağmur gereksiz bir kullanımdır)

 

 1. Yalınlık İlkesi

 

Duruluk ilkesiyle benzerlik göstermektedir. Fakat burada bahsedilen süslü bir anlatımdan arındırmaktır.

 

Dereler; bir gümüş kızıllığında çağıldıyor, bana yurdumu geri verin diye bağırıyordu.

 

 1. Özgünlük İlkesi

 

Kendine has bir dili benimsemektir. Sanatçının benzersiz bir yazım tarzı ile anlatmasıdır.

 

Bu eserde kendine özgü bir anlatımı vardı.

 

Cümlede Anlam Konu Anlatımı ve Örnekleri – 2

 

Cümlede Anlam TYT Konu Anlatımı ve Örnekleri dersimize bu yazıda devam ediyoruz. Cümlede Anlam test soruları çözerek bu konuyu en iyi şekilde pekiştirebilirsiniz. TYT Paragraf ve cümle konularında ne kadar çok soru çözülürse o kadar hızlanılır.

 

Cümlede Kavramlar

 

 1. Biçem (Üslup) ve İçerik Cümlesi

Birbirine benzer ve çok karıştırılan bu konu aslında oldukça kolaydır. Bir sanatçının dili kullanma şekli ve sözcük seçimleri onun üslubunu anlatır. İçerik ise eserin ne anlattığı konusuna odaklanmaktadır.

 

Bu yazı oldukça kısa ve duygu yüklü bir yazı. (Üslup)

Süslü bir dille yazılan eserleri seviyorum. (Üslup)

 

Kitapta Cumhuriyet yıllarına ışık tutulmuş. (İçerik)

Filmde çocukluk günleri anlatılmış. (İçerik)

 

 

 1. Öznellik ve Nesnellik

 

Öznellik herkese göre farklı bir şekilde yorumlanan yargılardır. Nesnellik bildiren ifadeler ise kişiden kişiye göre değişmez, kesindir.

 

Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya odaklanmak gerekir. (Öznellik)

Ahmet Hamdi romanlarında uzun cümlelere sıklıkla yer verir. (Nesnellik)

 

 1. Varsayım Cümleleri

 

Gerçekleşmemiş olayların gerçekleşmiş gibi kabul görmesidir. Tahmini konulara ağırlık verir. Genel olarak kullanılan kalıplar; “tut ki, diyelim ki, düşün ki vb.” ifadelerdir.

 

Diyelim ki vakitlerden bir yaz sabahı.

Bir an için her isteğinin olduğunu düşün.

 

 1. Tanımlama Cümlesi

 

Tanımlama cümleleri nesnel ya da öznel cümleler olabilir. Bir kavramın tanımı yapılır.

 

Gökkuşağı renklidir.

Dil, canlı bir iletişim aracıdır.

 

 

 

 1. Düşsel Ögeler

 

 

Mecaz anlamlı sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı bir anlatım türüdür. Gerçekte var olmayan unsurlara sıklıkla yer verilir.

 

Ayrılık, insanın içinde benzersiz bir yaradır. (Ayrılığın yaraya benzetilmesi mecazi bir anlatımdır.)

 

 1. Azımsama ve Küçümseme

 

Bir şey az miktarda görünüyorsa azımsama yapılmıştır. Ama bir olay ya da kişiye değer vermeme küçümseme kullanılmasıdır. Bu iki terim sıklıkla karıştırılsa da cümlede anlam soruları çözüldükçe kavranacaktır.

 

Aldığım maaş bana nasıl yeter ki! (Azımsama – miktar bakımından az)

O kadar çalışıyorsun ve bu kadar az iş mi yapıyorsun? (Azımsama)

 

Sen kimsin de yazar olacaksın! (Küçümseme – yeteneğini az görüyor)

Güya okuyup adam olacaksın! (Küçümseme)

 

 1. Çıkarım

 

Nesnel bir olaydan öznel sonuçlar doğuran anlatımlardır. Bir yargıyı alıp başka bir yargıya varma cümleleridir.

 

Havanın gün içerisinde parçalı bulutlu olması, yağmur yağacağını göstermez.

Bu sene şampiyon olan takımın, bir sonraki yıl da kazanma ihtimali bulunur.

 

 1. Aşamalı Durum

 

Zamanın aşamalı olarak anlatıldığı cümlelerdir. Adım adım olan olayların beraberinde getirdiği yargıları anlatır. Aşamalı durum cümle örnekleri ile daha iyi anlaşılacaktır.

 

Annem giderek iyileşiyor.

 

 1. Hayıflanma ve Pişmanlık

 

En çok karıştırılan cümlede anlam konularından biridir. Hayıflanma yapılmamış bir eylemden dolayı duyulan üzüntüdür. Daha çok “eyvah, yazık” gibi kelimelerle kullanılır. Pişmanlık ise yapılan ve bundan duyulan üzüntüyü anlatır.

 

Zamanında daha çok çalışsaydım keşke. (Hayıflanma)

Tatilde oturmayıp hazırlık yapsaydım işler bu kadar zorlaşmazdı. (Hayıflanma)

Ona bunu açıklamasaydım daha iyi olurdu. (Pişmanlık)

Dün keşke oraya gitmeseydim. (Pişmanlık)

 

 

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?