Beş Hececiler Konu Anlatımı ve Özellikleri

  • 30 Mayıs 2021
  • 225 kez görüntülendi.

Beş Hececiler Konu Anlatımı ve Özellikleri

Beş Hececiler Konu Anlatımı kim olduklarıyla ve görüşleriyle bilgi vermektedir. Beş Hececiler Özellikleri için özellikle eserleri de incelemelisiniz. Beş Hececiler Türk edebiyatı için önemli toplulukların başında gelirler. Özellikle hece ölçüsünü kullandıkları Beş Hececiler olarak anılan grup hece ölçüsü ile yazdıkları şiirler ile birlikte şöhret kazanmışlardır. Bu yazıda Beş Hececiler Konu Anlatımı ve Özellikleri başlığını inceliyoruz.

Beş Hececiler Kimdir?

Beş Hececiler tanımı itibariyle hece vezniyle şiirler yazan beş şairden oluşmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında milliyetçilik görüşlerinin ortaya çıkması ve aynı zamanda değişen toplumsal nedeniyle de hece ölçüsünü milli ölçü olarak kabul etmişlerdir. O döneme kadar hece ölçüsü çok kullanılmazken ve bunun yerine aruz ölçüsü ile şiirler yazılırken Beş Hececiler hece ölçüsünü referans alarak yazdıkları şiirler ile halka ulaşmayı hedeflemişlerdir.

Grubu oluşturan isimler; Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Beş Hececiler özellikle vatan sevgisinin baskın olduğu şiirler yazarak öne çıkmış, aralarından Faruk Nafiz gibi isimler daha sonra Türk edebiyatının çok önemli isimleri haline gelmişlerdir. Beş Hececiler hangi dönem sorusu da sıklıkla soruluyor. Beş Hececiler I.Meşrutiyet döneminden sonra ortaya çıkan edebiyat grubudur.

Beş Hececiler Şiir Görüşü Nedir?

Beş Hececiler şiir görüşleri en temel olarak şiirde hece ölçüsünü kullanmaktır. O döneme kadar yaygın olarak kullanılan aruz vezni yerine hece ölçüsünü kullanarak şiirde yeni bir soluk getirmişlerdir. Ayrıca dil açısından da önemli yenilikler görülmektedir. Sade ve özentisiz şiirler yazmayı istemişler, bu sayede de yazdıkları ile geniş kesimlere ulaşmayı hedeflemişlerdir.

Şiire başladıkları dönem I. Dünya Savaşı gibi çok zor geçen bir dönem olduğundan şiirlerinde vatan sevgisi de ön planda olmamaktadır. Özellikle Millî Mücadele döneminde de şiirler kaleme aldıklarından bu mücadeleye moral vermeyi başarmışlardır.

İlk olarak aruz vezni ile şiirler yazmalarına rağmen kısa sürede bundan vazgeçmişler ve şiirlerinde daha sonra tamamen hece veznini tercih etmişlerdir. Beş Hececiler temaları arasında memleket sevgisi, vatan güzellikleri, yiğitlik ve kahramanlık gibi konular görülmektedir.

Ayrıca Beş Hececiler hece ölçüsü ile serbest müstezat gibi türleri de yazmayı denemişlerdir. Bu kapsamda her mısranın dörtlük olması yerine daha az ya da daha fazla dizeden oluşabileceğini de kabul etmişler ve buna yönelik örnekler vermişlerdir. Nesir cümlelerini de şiire aktararak şiiri düz yazıya da yakınlaştırmışlardır.

Beş Hececiler eserlerinde vatan sevgisi, aşk acısı, ayrılık ve yoksulluk gibi temaları işlediler. Hece ölçüsüne sadık kalmışlardır fakat yine de bazı şiirlerinde aruz vezni kullanılmıştır. Özellikle Garip Akımı temsilcileri (Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat) Beş Hececileri örnek almıştır.

Sade Türkçe’nin kullanılması ve yaygınlaşması üzerine çalışmışlardır. Şiirde kafiyeye çok önem verirler. Fakat kafiyenin zorla aranmayacağını doğal bir şekilde olması gerektiğini savunurlar. Yarım kafiye yerine tam, tunç ve zengin kafiyeyi kullanmışlardır. Ayrıca şiirde ahenk unsuru olarak redife de yer verirler.

Beş Hececiler Eser Örnekleri

 

Tuna Kıyısında

Evimden uzakta, annemden uzak;

Kimsesiz kalmışım yad ellerinde.

Bir vefa ararım kalbe dolacak

Gurbetin yabancı güzellerinde. (Enis Behiç Koryürek)

 

Çoban Çeşmesi

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi (Faruk Nafiz Çamlıbel)

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?