Beng ü Bade | Fuzûlî

  • 09 Aralık 2021
  • 29 kez görüntülendi.

Beng ü Bade | Fuzûlî

Beng ü Bade hakkında,

Beng ü Bade Fuzuli tarafından yazılmış 440 beyitlik mesnevidir. Eserin özelliği Fuzuli’nin ilk mesnevisi olmasıdır. Hayatı hakkında çok detaylı bilgilerimizin olmadığı Fuzuli’nin bu eserinde kullandığı sembolleri hangi hükümdarlara atıfta bulunarak yazdığı tam olarak belli değildir. Beng ü Bade’nin 1510 -1514 arasında yazıldığı söylenebilir.

Beng ü Bade Özellikleri

Beng ü Bade Fuzuli’nin ilk mesnevisidir. Bade ile afyon sembolik bir kurgu ile verilmiştir.

Beng ü Bade Yazarı

Beng ü Bade Fuzuli tarafından yazılmıştır.

Beng ü Bade Türü

Beng ü Bade 440 beyitlik mesnevidir.

Beng ü Bade Konusu, İçeriği

Fuzuli tarafından Halep sahasında yazıldığı tahmin edilen Beng ü Bade mesnevi türünde kaleme alınmıştır. Sembolik bir tarzda kaleme alınan eser, afyonla şarabın karşılaştırılarak şarabın galip geldiği mesnevidir. Fuzuli’nin mesnevi tarzındaki ilk denemesidir. Şah İsmail’e ithaf edilen eser, bazılarına göre Osmanlı Padişahı II. Bayezid ile Şah İsmail arasındaki mücadeleyi sembolize etmektedir. Şah İsmail ile II. Bayezid ve adamlarını sembolize ettiği düşünceleri yanında, içki ve uyuşturucu bir takım nesnelerin kişileştirilmesi ile basit bir gülmece veya tasavvufî bir eser olduğu tezleri de ileri sürülmüştür. Buna göre esrara alışık padişahla şaraba düşkün şahın açık-kapalı mücadeleleri söz konusu edilen mesnevide bâde, arak, boza, afyon, berş, nukl ve kebap gibi içki ve yiyecekler teşhis (kişileştirme) sanatıyla canlandırılarak bunların maceraları anlatılmıştır. Ancak eserin Şah İsmail ile Müşa‘şaî Hükümdarı Ali b. Muhsin arasındaki mücadeleyi anlattığını da ileri sürenler de olmuştur. Fuzûlî külliyatı içinde defalarca basılan bu eserin son yayımı Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından 1956’da İstanbul’da olmuştur.

Beng ü Bade Özeti

Bade içki meclisinde arak, boza ve nebiz adlı arkadaşları ile eğlenmektedir. Bade, kendisine fazla güvenmektedir. Gençliğin getirdiği ateş, heyecan ve enerji tecrübe eksiği ile birleşince bu aşırı güven duygusu Bade’ye aşamayacağı engel olmadığı, üstesinden gelemeyeceği zorluk, alt edemeyeceği düşman hissini vermektedir. Bade, kas gücüyle her şeyi çözebileceğine inanmaktadır. Saki ise onların yanına gelerek onlara Bengü’den övgü ile bahseder. Rakip tanımayan ve her şeyi yenebileceğini, alt edip diz çöktürebileceğini düşünen Bade arkadaşı Boza’yı, Beng’e elçi olarak yollar. Elçi geldiğinde Beng;  Berc, Müferris, Macun ve Afyon adındaki içki meclisinde eğlenmektedir. Beng’in eğlencesine kapılan Boza, bu eğlence ve meclisteki uyuşturucuların etkisiyle kendisinden geçer ve arkadaşı Bade’ye ihanet eder. Bunu öğrenen Bade, ordularını alarak Beng’e savaş açar. Sonunda Bade, Beng’e galip gelir ve onu alt eder. Burada Bade şarap, Beng ise afyon (uyuşturucu) olduğundan şarap afyonu yenmiştir.

Beng ü Bade AYT’de nasıl sorulur?

Daha önceki yıllarda gerek LGS, gerek ÖSS gerekse günümüzde AYT olarak adlandırılan sınavlarda Leyla ile Mecnun mesnevisi, kasideleri ve kasidelerinin önemi, şikâyetname adlı eseri, yaşadığı yüzyıl, kasidelerinde kullandığı ağır dil, eserlerine kullandığı sembolik unsurlar ÖSYM tarafından sınavlarda pek çok kez sorulan Fuzuli’nin Beng ü Bade adlı eseriyle ilgili olarak sorulabilecek üç öngörüde bulunmak istiyoruz. Birinci öngörümüz Beng ü Bade’nin Fuzuli’nin yazdığı ilk mesnevi olmasının içinde geçtiği bir kurguyla yazar ve eser sorulabilir. İkinci öngörümüz ise “şarabın uyuşturucuya galip geldiği sembolik anlatımı vurgulayan bir paragrafta yazar eser eşleştirilmesinin yapılabileceği yönündedir. Üçüncü öngörümüz ise zor ve ayırt edici bir soru kurgusunda sadece II. Beyazıt ve Şah İsmail isimlerinin kullanılarak bunları sembolize eden şarap ve uyuşturucunun verilerek yazar eser eşleştirmesinin sorulabileceği yönündedir.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?