Antoloji Nedir?

 • 17 Nisan 2021
 • 143 kez görüntülendi.

Antoloji Nedir?

Antoloji, sanat eserlerinden seçilen parçaları bir araya getiren kitaplardır. Bir antoloji hazırlayanın zevkine göre seçilen nazım, nesir, müzik parçaları gibi sanat ve edebiyat derlemeleridir. Antoloji nedir ve Türk Edebiyatı Antolojisi başlıklarının yanıtını odaklandığımız bu makalede detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Bir antoloji içerisinde farklı yazarlardan oyunlar, şiirler, kısa öyküler ya da alıntılar olabilir. Farklı sanat eserlerinin toplandığı bir koleksiyon şeklinde düşünülebilir. Genel olarak birleştirici bir tema olsa bile genellikle çok çeşitli fikirler, formlar ve perspektifler vardır.

Antoloji Nedir? Antoloji Türleri

Antoloji terimi, “çiçek koleksiyonu” anlamına gelen Yunanca bir sözcük olan anthologia’dan gelmektedir. Bir antoloji, televizyon programları, dramalar, filmler ve şarkılar dahil olmak üzere şiirler, oyunlar, kısa öyküler, alıntılar gibi edebi eserlerin geniş bir derlemesidir. Antoloji, her çeşit okuyucuya seslenebilecek seçkin örnekleri bir araya getirmeyi amaçlar. Bu ister örneklerinin seçiminde ise antoloji hazırlayıcısının beğenisi ön plandadır. Değişik türlerdeki eserlerden seçmeler yapılabileceği gibi tek bir yazar ya da tek bir ulusun edebiyatından da faydalanılabilir.

Antolojinin ilk örneği Yunan literatüründe bulunur. Gadaralı Meleagos (İÖ. I. yüzyılın başı); Arkilokos, Simonides, Safo ve Platon gibi isimlerle beraber 37 yeni ozana yer verdiği ve her birini kişiliklerine uygun bir çiçek adıyla simgeleştirdiği bir antoloji hazırlamıştır.

 

Türk Edebiyatı Antolojisi

Türk Edebiyatındaki ilk antoloji örneği Ömer b. Mezid’in 840/1437’de hazırladığı Mecmuatü’n – Nezair adlı eserdir. Nazirelerden oluşan eser içerisinde 84 şairin XIII.-XV. yüzyıllara ait 397 şiiri yer alır. Batı edebiyatında karşıladı anlamıyla antoloji ise Tanzimat’tan sonra hazırlanmıştır. Bu hazırlanan antolojilerden en ünlüsü ise Ziya Paşa’nın üç ciltlik Harabat adlı eseridir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında edebi tür olarak gelişen antoloji hazırlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Antoloji türünün yaygınlaşması aynı zamanda okuma yazmanın yaygınlaşmasına da yardımcı olmuştur.

 

Türk Edebiyatında Başlıca Antolojiler

 • Mehmet Fuat Köprülü, Divan Edebiyatı Antolojisi, 1932-1934
 • Abdülbaki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, 1971
 • Asım Bezirci, Dünden Bugüne Türk Şiiri, 1968
 • Rauf Mutluay, Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri, 1973
 • Mehmet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, 1985
 • Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi, 2 cilt, 1993
 • Tahir Alangu, Türk Hikayecileri Antolojisi
 • Mehmed Kaplan, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi
 • Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi
 • Halil Onan, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
 • Naili Boratay, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi
 • Şükrü Kurgan, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
 • Eflatun Cem Güney, Halk Şiiri Antolojisi

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?