Amak-ı Hayal Hikaye Özeti – Filibeli Ahmed Hilmi

  • 25 Haziran 2021
  • 51 kez görüntülendi.

Amak-ı Hayal Hikaye Özeti – Filibeli Ahmed Hilmi

Amak-ı Hayal kitabı felsefi ve tasavvufi konularını ele alan  Filibeli Ahmed Hilmi’nin bir eseridir. Edebiyatımızın en önemli yapıtlarından biri olan Amak-ı Hayal özeti ve konusunu bu yazıda bulabilirsiniz.

Türü:

Hikâye

Önemi:

Tanzimat dönemi kitapları arasında yer almaktadır.

Amak-ı Hayal Özeti

Bu eserde iki kahraman bulunmaktadır. Bunlardan birisi Raci, diğeri ise Raci’ye hakikat yolu bulmasında yardım eden Aynalı Dede ismindeki meczuptur. Raci’nin arkadaşı olan Sami ile Doğu düşünce tarihi ve masal dünyalarına ait olan Buddha, simurg, Zerdüşt, Anka gibi çeşitli şahıs ve varlıklarda yer alır.

Raci, dinine bağlı olan annesi tarafından iyi bir şekilde yetiştirilmiş, imanı kuvvetli olan bir gençtir. İyi bir eğitim görerek, maddi ve manevi ilimleri öğrenmiştir. Mektebini bitirince ise bilgisini daha fazla artırabilmek için çeşitli kitaplar incelemeye başlamıştır. Bir süre sonra elde ettiği bilgilere rağman kendisini sürekli olarak şüphe ve huzursuzluk içerisinde bulur. İnkâr ile ikrarı, küfür ile imanı, tasdik ve şüpheyi aynı anda yaşadığı inancında bulunur. Bu ikililikten ve şüphelerinden kurtulmak için maddi ve manevi ilimlerde ileri düzeyde kendini geliştirmiş alimler ile görüşmeye başlar. Bu alimler ile her gün görüşür. Yapılan her görüşme neticesinde çıkan bilgiler, eserde bölümler halinde sunulur. Her bölümde Raci’nin kafasında oluşan bir şüphe yok olur.

Birinci bölüm Zirve-i Hiçi’dir. Raci birinci gününde Nirvana’ya ulaşabilmek için kendisini Buddha’nın sarayında bulur. Arzularını yok edemedeği için zirveye ulaşamadan döner.

İkinci bölüm Ya Nur’dur. İkinci gününde Zerdüşt’ün sarayında Ehrimen ile Hürmüz’ün mücadelesini izleyerek yeryüzünden kötülüğün kalkamayacağını artık anlar.

Üçüncü bölüm Devr-i Daim’dir. Üçüncü gün Devr-i Daim isimle şehre giderek her şeyin başladığı yere dönebileceğini öğrenir.

Dördüncü bölüm Meydan-ı İmtihan’ır. Arifler arasında düzenlenen bir imtihan sayesinde insanların gerçekleri görmelerinin ne kadar zor bir şey olduğunu anlar.

Beşinci bölüm Saha-i Azamet’tir. Anka kuşu ile binlerce alem arasında bir yıllık seyahatinden sonra, bu sonsuz alemlerin Allah’ın yüceliği karşısında bir hiç olduğunu anlar.

Altıncı bölüm Kaf u Anka’dır. Kâinatta olan bitenleri anlayabilmek için “Bu kervan nereye gider?” sorusunun cevabını, “bütün mevcudatın aşkın nuruna doğru gittiğini ve bunun ebedi olduğunu” anlar.

Yedinci bölüm Umman-ı Azamet’tir. İlahi ilimin karşısında insanın sahip olduğu ilimin bir noktaya kadar olduğunu anlar. Hakki ilimin ise Hak’tan ibaret olduğunu kavrar.

Sekizinci bölüm Muamma-yı Ebedi’dir. Ruhun hakikatin yokluğu ile varlığın tek şey olduğunu anlamadan bilinemeyeceğini, bunu ilimde bilgisi yüksek olanlardan başkasının hiçbir şekilde anlayamayacağını anlar.

Dokuzuncu bölüm Mahfel-i Azam’dır. Büyük peygamberler ile hakimlerin bir araya geldiği mecliste, hakiki saadetin ne olduğunu soran insanlara, meclistekilerin her biri kendi düşüncesine göre cevaplar verir. Hakiki saadetin Peygamberimizin kendi eli ile dağıttığı hakikati anlar.

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?