Alegori Nedir?

  • 20 Mayıs 2021
  • 206 kez görüntülendi.

Alegori Nedir?

Alegori nedir ile ilgili detaylı bilgi sizlere bu yazımızda anlatılmaktadır. Alegori ile ilgili örnekleri de inceleyebilirsiniz. Alegori hikâyede, resimde ya da şiirde anlatılmak isteneni doğrudan anlatmaz. Çoğu zaman ahlaki ve politik kaygılar taşıyan alegorik eserlerde anlatılmak istenen konu için yeni bir kurgu oluşturulur ve bu yeni kurguda nesnelerin, karakterlerin aslında kim oldukları neyi temsil ettikleri okuyucuya bırakılır. Ancak okuyucuya bırakılan kısım herkese göre değişebilecek doğrular değildir. Alegorik bir eserde anlatılmak istenen üstü kapalı bir şekilde, farklı bir kurgu ile anlatılır ve her okuyucu bunu olması gerektiği şekilde anlar.

 

Alegoride kurgu dünyası yazarın anlatmak istediği konunun çeşidine göre sembolik karakterlerden oluşabilir. Örneğin hayvanlar, insanlar dünyasında bilinen karakter özellikleri ile sık sık alegorik eserlerde baş kahraman olarak seçilirler. Çünkü hayvanlar ile anlatılmak istenen ahlaki ve pozitif mesajlar geçmişten günümüze etkisini sürdüren bir gelenek olmuştur.

 

Alegorik Eserlerin Özellikleri Nelerdir?

Alegori tarzında yapılan eserlere alegorik eserler denilmektedir. Alegorik eserlerde anlatılmak istenen konunun daha etkili bir şekilde anlatıldığı düşünülmektedir ve bu nedenle bazı yazarlar, şairler ve ressamlar eserlerinde alegorik duruşu benimsemektedir.

 

Alegori nedir sorusuna karşılık olarak alegori ve sembolizm ifadeleri birlikte anılabilir. Bunun nedeni alegoride kurgusal dünya ile anlatılmak istenen gerçek dünya arasında sembolik bir bağ bulunması nedeniyledir. Ancak alegori ve sembolizm tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

 

Alegorik eserler aynı zamanda toplum baskısının olduğu dönemlerde ve toplumlarda anlatılmak isteneni gizli bir şekilde anlatma yolu olarak da tercih edilmiştir. Çünkü insanlığın bazı dönemlerinde, bazı toplumlar zorunlu sansürle ve toplum baskısı ile mücadele etmiştir. Bazı durumlarda farklı fikirler sadece sansürlenmez aynı zamanda eseri üreten kişi için de güvenlik tehlikesi durumu yaratırdı. Alegorik eserler bu yönüyle özgürlükçe düşünce biçimini geliştirmek için katkıda bulunur.

 

Eski Türk edebiyatında Şeyhi’nin “Harname”si, Şeyh Galip’in “Hüsn ü Aşk”ı, örnek olarak verilebilir. Yeni Türk edebiyatında Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi”, Tevfik Fikret’in “Devenin Başı”, Ahmet Haşim’in “Merdiven” adlı şiirleri alegorinin kullanıldığı eserlerdir.

 

Dünya Edebiyatından Alegori Örnekleri

Dünya edebiyatında alegori tanımı için en çok örnek gösterilen eser George Orwell’ın “Hayvan Çiftliği” eseridir. Bu eser günümüzde hala en güçlü anlatıma sahip dünya edebiyatı eserlerinden biridir.

Dante’nin “İlahi Komedya” ciltli eserleri de yine alegorik eserler arasında sayılmaktadır. Dünya edebiyatında Jonathan Swift’in “Güliver’in Gezileri” kitabı da hiciv türünde alegorik bir eserdir.

Türk edebiyatından alegorik bir eser örneği;

 

Sessiz Gemi

Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

 

Bîçare gönüller. Ne giden son gemidir bu

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

 

Dünyada sevilmiş ve seven nâfile bekler

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

 

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. (Y. Kemal Beyatlı)

 

 

 

 

Yazıyı Oyla
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:)?$/gm,"$1"))}return d}function litespeed_load_one(){litespeed_delay_i++;var t,d=document.querySelector('script[type="litespeed/javascript"][data-i="'+litespeed_delay_i+'"]');d?(console.log("[LiteSpeed] Load i="+d.getAttribute("data-i"),"-----",d),(t=document.createElement("script")).addEventListener("load",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),t.addEventListener("error",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded error! --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),d.getAttributeNames().forEach(function(e){"type"!=e&&t.setAttribute("data-src"==e?"src":e,d.getAttribute(e))}),t.type="text/javascript",!t.src&&d.textContent&&(t.src=litespeed_inline2src(d.textContent)),d.after(t),d.remove()):console.log("[LiteSpeed] All loaded!")}litespeed_ui_events.forEach(function(e){window.addEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_forced,{passive:!0})});