Ahmet Rasim Kimdir?

 • 29 Mayıs 2021
 • 29 kez görüntülendi.

Ahmet Rasim Kimdir?

Ahmet Rasim Kimdir bu yazımızda detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri sizlere bu yazımızda anlatılmaktadır.  Ahmet Rasim Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış ve kendine özgü tarzıyla büyük bir okur kitlesine ulaşmış yazarlardandır. Bu yazıda Ahmet Rasim kimdir ve Ahmet Rasim eserleri başlıklarını inceliyoruz.

 

Ahmet Rasim Hayatı

Ahmet Rasim 1864 yılında İstanbul’da doğdu 1932 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir. Türk yazar ve gazetecidir. 1927’de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in referansıyla 3.ve 4. Dönem İstanbul milletvekili olarak da yer alan yazar bestekâr Osman Nihat Akın’ın dedesidir.

 

Ahmet Mithat’ın teşviki ile 1885 yılından sonra gazeteciliğe yoğunlaşmıştır. Serveti Fünun dergisinde fen konularındaki yazılarının yanında tefrik halinde romanlarını da yayınlatma imkânı bulmuştur. Eserlerinden Leyal-i Izdırap, Meşak-ı Hayat ve Afife dergide yayımlanmıştır. Edebiyat anlayışına bakıldığında Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Mithat Efendi’nin doğu ve batı edebiyatının olumlu yanlarını sentez haline getiren bir anlayış benimsediği görülmektedir.

 

Eğitim alanında okullarda okutulması için yazdığı tarih, dil bilgisi, imla ve aritmetik gibi farklı konulardaki eserlerini kitap halinde yayımlatmıştır. Menâkıb-ı İslâm adlı kitabı dolayısıyla II. Abdülhamit’ten Mecîdî nişanı almıştır.

 

Ahmet Rasim Eserleri

Ahmet Rasim Türk edebiyatı tarihine birçok değerli eser bırakmıştır. Ahmet Rasim eserleri kategoriler halinde aşağıdaki şekildedir.

 

Roman ve Hikâyeler

 • İlk Sevgi (1890)
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)
 • Güzel Eleni (1891)
 • Mesakk-ı Hayat (1891)
 • Leyâl-i Izdırap (1891)
 • Mehalik-i Hayat (1891)
 • Endişe-i Hayat (1891)
 • Meyl-i Dil (1891)
 • Tecârib-i Hayat (1891)
 • Afife (1892)
 • Mektep Arkadaşım (1893)
 • Tecrübesiz Aşk (1893)
 • Numune-i Hayal (1893)
 • Biçare Genç (1894)
 • Gam-ı Hicran (1896)
 • Sevda-yı Sermedî (1895)
 • Asker Oglu (1897)
 • Nâkâm (1897)
 • Ülfet (ikinci basılışı “Hamamcı Ülfet” adıyladır) (1898)
 • Belki Ben Aldanıyorum (1909)
 • İki Güzel Günahkâr (1922)
 • İki Günahsız Sevda (1923)

 

Hatıralar

 • Gecelerim (Daha sonra “Ömr-i Edebî III”’te yer almıstır) (1894)
 • Eski Maceralardan Fuhş-i Atik, 2 c. (1922)
 • Muharrir, Şair, Edip (1924)
 • Falaka (1927)

 

Mensur Şiirler

 • O Çehre (1893)
 • Kitabe-i Gam, 3 c., (1897)

 

Fıkralar ve Makaleler

 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat, 2 c. (1909)
 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm, 2 c. (1909-10)
 • Şehir Mektupları, 4 c. (1912-1913)
 • Tarih ve Muharrir (1913)
 • Cidd ü Mizah (1920)
 • Eşkâl-i Zaman (1918)
 • Gülüp Ağladıklarım (1924)
 • Muharrir Bu Ya (1926)

 

Tarihle İlgili Kitaplar

 • Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi, 2 c. (1888)
 • Tarih-i Muhtasar-ı Beser (1887)
 • Eski Romalılar 3 c. (1887-1889)
 • Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye (1887)
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, 4 c. (1910-1912)
 • İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916)
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, 2 c. (1924)

 

Seyahat Yazılar

 • Romanya Mektupları (1917)

 

Monografi

 • Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (1927)

 

Tercümeler

 • Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze (1886)
 • Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye (1886)
 • Cizvit Tarihi (1887)
 • Ezhâr-ı Tarihiye (1887)
 • Ürani (1891)
 • İki Damla Gözyaşı (1894)
 • Mathilde Laroche (1894)
 • La Dame aux Camelias (1895)
 • Karpat Dağlarında (1896)
 • Mızıkacı Yanko ve Kamyonka (1899)
 • Neşide-i Ruh (1899)
 • Ohlan Karısı (1900)
 • Kaptan Jipson (1902)
 • Madam Hardiber (1903)
 • Asya Kumsallarında (1904)

 

Okul Kitapları

 • Yeni Usul Sarf-ı Farisî (1888)
 • Küçük Tarih-i İslâm (1889)
 • Küçük Tarih-i Osmanî, 2 c. (1889)
 • Yeni Usul Muallim-i Sarf, 3 c. (1889)
 • Osmanlı Tarihi (1890)
 • Hesab-ı Tedricî (1890)
 • İmlâ-yı Osmanî (1890)
 • Müptedi (Sadece adı biliniyor)
 • Hesap Kitabı, 2 c. (1893)
 • Sarf-ı İptidaî (1894)
 • Küçük Hıfzıssıhha (1894)
 • Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî (1895)
 • Elifba (1903)
 • Elifbadan Sonra (1903)
 • Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî (1907)
 • Resimli Küçük Tarih-i Osmanî (1913)
 • Yeni Sarf Dersleri II (1924)
 • Doğru Usul-ı Kıraat III (1927)

 

Diğer Eserleri

 • Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf (1885)
 • Elektrikiyet-i Sakine (1885)
 • Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye (1886)
 • Elektrik (1887)
 • Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî (1887)
 • Garaib-i Âdat-ı Akvam (1887)
 • Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat (1889)
 • Ömr-i Edebî, 4 c. (1897-1900)
 • Hanım (1910)

 *****
EserOzetleri.Com adresini daha hızlı ziyaret edebilmek için Sık Kullanılanlara eklebilirsiniz.
Bunun için Ctrl + D yapmanız yeterlidir.

Ayrıca yorum yaparak düşüncelerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.
Yorumlarınız Editörlerimiz tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.
Önerileriniz, katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
EserOzetleri.Com
*****
Popüler Aramalar

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?