Abdülhak Hamit Tarhan Eser Özetleri

  • 10 Kasım 2017
  • 9.730 kez görüntülendi.
Abdülhak Hamit Tarhan Eser Özetleri

ABDÜLHAK HAMİT TAHRAN ESER ÖZETLERİ

Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılmış olan bu muhteşem eserleri kesinlikle okumanızı tavsiye ederiz

Belde: Abdülhak Hamit Tarhan’ın kaleme aldığı 44 sayfalık bir şiir kitabıdır. Tarhan’ın Paris’te elçi kâtibi iken yaşadığı maceralı hayatın izlerini taşıyan bir eserdir. Bazı şiirlerinde mısraları istediği gibi sıralamış, kafiyeleri istediği gibi mısra sonlarına yerleştirerek serbest davranmış ve Fransızca sözcüklere de çok yer vermiş olan Tarhan’ın, yazdığı bu şiirlerle Türk şiirinde bir alafrangalığı başlattığı söylenmiştir.

Sahra: Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı Sahra edebiyatımızın ilk pastoral şiiri olarak gösterilmiştir. Şair eserinde kır hayatını, kır yaşamının dinlendirici özelliğini şiirleriyle ifade etmiştir. Kitaptaki şiirler şekil ve kafiyeleniş bakımından yeni olduğu kadar da serbest bir yapıdadır.

Makber: Edebiyatımızın ilk metafizik şiirlerinden kabul edilen Makber, Abdülhak Hamit Tarhan’ın söyleyiş açısından en ulvi dereceye ulaştığı ilk eseridir. Makber, Tarhan’ın ilk karısı Fatma Hanım’ın ölümü üzerine kaleme alınmıştır. Aslında şiir Fatma Hanım ölmeden önce başlamış ve onun Beyrut’taki ölümü sonrasında da son bulmuştur. Şair şiirinde ölüm karşısındaki feryadını okuyucusuna ulaştırmıştır. Makber şiiri aruz vezniyle yazılmış, 8’er mısralık kıtalar halinde söylenmiş ve kafiye ile büyük bir ahenk sağlanmıştır.

Ölü: Abdülhak Hamit Tarhan’ın karısı Fatma Hanım için kaleme aldığı şiirdir. Makber şiirindeki ruh buhranından kurtulmuş olan şair, bu şiirinde ölüm karşısında daha ağırbaşlıdır. Şiir kaside şeklinde ve terciibent gibi söylenmiş on altışar beyitlik 10 manzume halinde yazılmıştır.

Bunlar Odur: Abdülhak Hamit Tarhan’ın büyük bir şiir kitabıdır. Eserin içinde 19 manzume vardır. Hindistan, Hindistan’ın doğal güzellikleri, eşi Fatma Hanım’a ait hatıralar kitaptaki şiirlerin konusunu oluşturmaktadır.

Hacle: Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiir kitabıdır. Kaside şeklinde bölümlerden oluşmuş 21 sayfa bir eserdir. Kitapta şair bir gelin odası hayal etmiş ancak odaya Fatma Hanım’ın hayali daha çok tesir etmiştir, iki hayal arasında gelgitler yaşayan şair, bu eserini 1886 yılında kaleme almıştır.

Bir Sefile’nin Hasbıhali: Abdülhak Hamit Tarhan’ın 1886 yılında ilk baskısının yapıldığı şiir kitabıdır. Eserde aldatılan köylü bir kızın feryatlarına ve lanetlerine yer verilmiştir. Eser mesnevi şekliyle ve monolog tarzda yazılmıştır. Şiir kitabı olmasına rağmen içinde nesir parçaları da bulunmaktadır.

Bâlâdan Bir Ses: Abdülhak Hamit Tarhan’ın kaleme aldığı bir şiir kitabıdır. Eser Victor Hugo’nun “Dieux: Allah” adlı eserinden alınan bir ilhamla yazılmıştır. 188 mısradan oluşan bir eser, duraksız hece vezniyle kaleme alınmıştır. Nazım cümlesinden daha çok nesir cümlelerinin yer aldığı kitapta semaya yükselmiş bir ruhun dünyaya seslenişi anlatılmıştır.

Validem: Abdülhak Hamit Tarhan’ın annesi ait hatıraları ele aldığı şiir kitabıdır. Annesi Müntehâ Hanım, eşiyle bir aşk yaşamış ve evlenmiştir. Eserin sonunda Balkan Savaşı tesiriyle yazılmış “vatan” konulu bölüm de vardır.

Sabr ü Sebat: Abdülhak Hamit Tarhan’ın sade bir dille kaleme aldığı mensur bir tiyatro eseridir. Olay Türk şahıslar arasında geçmekte ve eserde Rumeli ağzına çokça yer verilmektedir. Tiyatronun konusu İstanbul’da bir cariyeyi seven ve Rumeli Türkleri arasında da derviş olarak kendini tanıtan bir şahsın unutturmaya çalıştığı bir aşk öyküsü işlenmiştir.

Cünun-ı Aşk: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Benim en ehemmiyetli eserim.” dediği oyundur. Nazım ve nesir arası bir tarz kullanılmış olan bu eserde Asil İngiliz kızı Florans Henneger ve Fransız mürebbiye öjeni Dageri’nin aşkı arasında kalan Mahaçara’nın macerasına yer verilmiştir. Mahaçara, yaşadığı entrikalı yaşam ve arada kaldığı iki aşk neticesinde cinnet geçirerek ölür. Hamit, ölümü çözüm olarak görmediği için Mahaçara’nın ölümünün oyun olarak gösterildiği bir ilave de kaleme almıştır.

Macera-yı Aşk : Tarhan’ın kaleme aldığı bu oyunda kalabalık ve karmaşık bir aşk ilişkisi anlatılır. Eser dönemin sosyal konularının masal havası içinde anlatması açısından da ilginçtir. Eser Şinasi’nin Şair Evlenmesi’ni hatırlatır. Evlilik öncesi kişilerin birbirini tanıması eserin tamamında hakim olan düşüncedir. Birbirinden farklı aşk hikayelerinin yer aldığı eserde Şah İsmail’in torunu Haydar Mirza’nın Keşmirli Sakibe Sultan’a aşık olması da yer alan konular arasındadır.

Duhter-i Hindu: Abdülhak Hamit Tarhan’ın şöhretini kazanmasını sağlayan ilk eser olan Duhter-i Hindu mensur bir tiyatro oyunudur. Abdülhak Hamit Tarhan eseri Hindistan’a gitmeden önce okuduğu bilgiler neticesinde yazmıştır. Eserde bir Ingiliz tarafından tecavüz edilen Hintli bir kız olan Sürücey’in hayatı ve onu yarı yolda bırakıp kandıran aşkı Tomson anlatılır. Bu olaydan sonra yaşlı bir adamla evlenen kadın, kocası öldükten sonra Brahmanlık törelerine göre kocasının bedeni ile birlikte yakılacaktır. Olayların müsebbibi olan İngiliz ise vali olmuştur ve suçunu örtmek için buna rıza gösterir. Ancak gerçekler su yüzüne çıkar.

Nesteren: Abdülhak Hamit Tarhan’ın kaleme aldığı tiyatro eserdir. Eser 11 ’li hece ölçüsüyle duraksız olarak kaleme alınmıştır. Manzum bir dram olan eser Corneille’nin Le Cid adlı eserine bir naziredir. Konusu bir aşk ve intikam mücadelesidir. Bu eser nedeniyle Abdülhak Hamit Tarhan Paris’teki görevinden alınmıştır. Nesteren, Kabil hükümdarı Gazanfer’in kızıdır. Şahı öldüren Hüs- rev ise Nesteren’le aşk yaşar ve evlenir. Babasının ölümünü kabullenemeyen Nesteren evlendikleri gece kendini zehirler, Hüsrev ise buna dayanamayarak hançeriyle intihar eder.

Finte: Tarhan’ın bu oyununda Finten adlı ihtiraslı bir kadının entrikalı yaşamı anlatılmıştır. İngiltere’de yaşayan Finten yaşlı bir adamla evli olmasına rağmen uşakları Hintli Davalaciro’dan ucube olarak niteledikleri bir çocuğu olur. Londra sosyetesine girebilmek için Lord Dikle yakınlaşarak çocuğu da ona baktırır. Dik ile evlenme hesapları yapan Finten’in hesapları tutmaz ve tekrar Davalaciro’ya döner. Eser sonunda Finten ile Davalaciro da birbirlerini yok ederler.

Tarık: Abdülhak Hamit Tarhan’ın mensur bir piyesidir. Eser sanatçının Türkiye dışında şöhret kazanan ilk eseri olarak bilinir. Endülüs’ün Müslümanlar tarafından iman ve adalet gücüyle fethedilmesi anlatılmıştır. Eserin diğer ismi “Endülüs’ün Fethi”dir. Tiyatro tekniği gözetilmeden kaleme alınan bu mensur piyeste aruzla ve duraksız hece ile söylenmiş manzum parçalar da bulunmaktadır. Eserde birbirini seven Tarık ile Zehra evlenirler. Tarık’ı seven Salha’nın kendisini öldürmesi ise Zehra’nın aklını kaybetmesine neden olur. Eserin en önemli yanı içinde barındırdığı konuşmalardır. Endülüs fatihi Tarık ibn-i Zeyyad’ın piyesteki konuşması son derece etkilidir.

Eşber: Abdülhak Hamit Tarhan’ın manzum olarak kaleme aldığı tiyatro eseridir. Eserde MakedonyalI İskender’in ordusu karşısına çıkan Pencap hükümdarı Eşber’in mücadelesi anlatılır. Pencap halkı büyük bir kahramanlık göstererek İskender’in önünde durur. Destansı bir mücadele sonunda savaşı kaybederler. Eşber ise zincire vurulur. Ancak gösterdiği kahramanlık nedeniyle serbest bırakılır ve kılıcı iade edilir. Bu durumu kabullenemeyen Eşber intihar eder.

İçli Kız: Abdülhak Hamit Tarhan tarafından kaleme alınmış olan oyunda İstanbul’da yaşayan orta halli bir ailenin kızı Sabiha Hanım ile aynı mahallede oturan arkadaşı izzet Bey arasındaki aşk macerası anlatılmıştır. Birbirlerini görmeden bir mektupla bu aşka başlayan gençlerin evlilik çabaları ve Sabiha’nın üvey annesinin izzet Bey’e göz koyarak bu evliliğe mani olmaya çalışması eserin konusudur. Tarhan bu eseri Namık Kemal’in Zavallı Çocuk adlı oyununun benzerini yazmak için kaleme almıştır.


Popüler Aramalar

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Hüsna Nisa dedi ki:

    Bu toplu eser özetleri için sonsuz teşekkürler.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll Up